Anders Aamodt. Foto: Sporveien
Publisert: 18.06.2024 

– En nøkkelkontrakt for Oslo

I starten av juni ble opposisjonspartiene på Stortinget enige om det statlige bidraget på 500 millioner kroner til Majorstuen stasjon. Det skjer rett før konkurransen om hovedentreprisen for Oppgradert Majorstuen stasjon begynner. – Vi håper på stor interesse for kontrakten, som lyses ut nå i juni måned, sier byggeleder Anders Aamodt.

Med over 70 000 daglige reisende er Majorstuen T-banestasjon et av de største knutepunktene i Norge, nesten på linje med Oslo lufthavn Gardermoen. Når Fornebubanen åpnes i 2029 ventes passasjertallet å stige rundt 30 prosent, til over 90 000 passasjerer daglig.

Dette kan ikke skje uten at Majorstuen Stasjon oppgraderes. Dagens stasjon kan ikke ta unna for ventet trafikkvekst, og uten tiltak går Majorstuen stasjon fra å være en brysom flaskehals til å bli en uhåndterlig propp i T-banesystemet.

Å flette inn 8 nye tog i timen fra Fornebubanen forbi Majorstuen og gjennom sentrumstunnelen blir en umulighet uten oppgradering av stasjonen.

Heldigvis har ikke det politiske spillet rundt de 500 millionene i statlig bidrag stoppet oppgraderingsprosessen på Majorstuen. Sporveien har hatt full støtte fra byrådet og miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea, og har jobbet på og sikret fremdrift, uavhengig av dragkampen rundt den statlige bevillingen.

Kortere stasjonsopphold skal oppnås gjennom flere adkomster til plattformene, og ny gang- og sykkelbru over sporene vest på stasjonen. Blant annet åpnes et hittil stengt verkstedområde for publikum.

– Selv partier som tradisjonelt er mest opptatt av å bygge vei, forstår at utviklingen av Norges tredje største kollektivknutepunkt også er et nasjonalt ansvar, sa byråden da opposisjonen sikret finansieringen forrige uke.

Sporveien og Isachsen er i gang

Arbeidene på Majorstuen er allerede i gang, og det er Isachsen anlegg som har vunnet kontrakten for forberedende arbeider som utføres frem til hovedentreprisen starter.

De forberedende arbeidene gjelder i hovedsak riving og fjerning av eksisterende bygg og annen infrastruktur samt etablering av et nytt råbygg for ny likeretter. Videre er det mye arbeid med omlegging og flytting av kummer, rør, kabler og utstyr. Alt for å gjøre klart til hovedarbeidene i 2025, som entreprenørene vil kunne konkurrere om i løpet av kort tid. Utlysning for hovedarbeidene blir i løpet juni, heter det fra Sporveien – altså innen de neste to ukene.

Hovedentreprise

Hovedentreprisen for oppgraderingsarbeidene på Majorstuen stasjon omfatter etter alle praktiske formål en total renovering av hele stasjonsområdet. Det vil bli utskifting av blant annet spor og tekniske utstyr, drenering, plattformer med tak, ramper, trapper og kiosk. Det mest iøynefallende vil nok allikevel bli den nye bruen som vil krysse vestre del av stasjonen, samt at området åpnes opp ved at det etableres flere adkomster og møteplasser.

– Arbeidene skal utføres fra april 2025 og pågå til forsommeren 2026. Den mest intensive fasen blir totalbruddet med stengt spor i juli-august 2025, men også ukene før og etter totalbrudd blir hektiske med stengte plattformer. Togene kan passere, men ikke stoppe på stasjonen i denne perioden, forteller byggelederen.

Han mener hovedentreprisen på Majorstuen kan bli et utstillingsvindu for entreprenøren som leverer det beste tilbudet.

– Dette er arbeid som veldig mange Oslo-folk vil legge merke til, og Sporveiens klare ambisjon er som alltid å levere på HMS, tid, kost og kvalitet. Da trenger vi en dyktig og profesjonell entreprenør til hovedarbeidene, og vi håper og tror på god interesse for denne kontrakten, sier Aamodt.

Fakta:

Målet med oppgraderingen på Majorstuen er at T-banetogenes stasjonsoppholdstid kommer ned til samme nivå som på Jernbanetorget. Da skaper man nødvendig plass for 8 tog i timen fra Fornebu forbi Majorstuen og inn i den tungt trafikkerte sentrumstunnelen.

Kortere stasjonsopphold skal oppnås gjennom flere adkomster til plattformene, og ny gang- og sykkelbru over sporene vest på stasjonen. Den vil ivareta publikumsstrømmene mellom plattformene, slik at togbytte blir enklest mulig. Mange av de 20 000 ekstra reisende hver dag vil bytte tog på Majorstuen.

Som en bonus for lokalmiljøet og Oslos syklister sikrer bruen også gjennomgående sykkel- og gangtrafikk mellom Slemdalsveien og Sørkedalsveien.

Stasjonens tyngdepunkt flyttes vestover, og Sporveien åpner opp et hittil stengt verkstedområde mot Sørkedalsveien. Det bygges en gang-/sykkelbru med høy kapasitet mye lengre vest enn dagens undergang – og man åpner langt flere adkomster til plattformene fra begge sider. Til sammen skal det gi bedre flyt, bedre spredning på dørene til togene, og dermed kortere stasjonsopphold for hver avgang med T-banen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur