Emner
Publisert
27.11.2019

En sensor gjør mer enn du tror

Vegvesenets 300 sensorer kjører 135000 førerprøver i året. Mange har i tillegg flere oppgaver på programmet.

De fleste sensorene har flere oppgaver enn å kjøre førerprøver i klasse B.

Variert arbeidsdag

Linda Botten ved Hafslund trafikkstasjon er blant dem med ulike oppgaver i løpet av ei arbeidsuke.

Hun kjører praktisk prøve både for klasse B, B med henger og tungbil. I tillegg jobber hun med å utvikle teorispørsmål i de tyngre klassene, gjennomfører kjørevurderinger og holder informasjonsmøter med foreldre som skal øvelseskjøre med barna sine og møter med russen om trafikksikkerhetsarbeid.

– Jeg drar nytte av ulike erfaringer alt etter hva jeg skal gjøre, noe jeg ikke ville fått hvis jeg bare hadde hatt en oppgave. De ulike oppgavene er et ledd i nullvisjonen, noe som gjør det lettere å se helheten i trafikksikkerhetsarbeidet. Å ha en variert arbeidsdag gjør det også interessant og motiverende å jobbe som sensor. Det har gjort at jeg har vært i Statens vegvesen i mange år, sier Botten.

Ulike oppgaver

Mange av sensorene har i tillegg til førerprøver noen av oppgavene opplistet under:

 • Praktiske førerprøver i alle klasser
 • Utrykningsprøver
 • Muntlige teoriprøver
 • Kjørevurderinger
 • 65 + kurs
 • Informasjonsmøter om mengdetrening for foreldre
 • Trafikksikkerhetsarbeid russ
 • Kampanjer, for eksempel refleks og skolestart
 • Bilbeltekontroll
 • Saksbehandling (klagesaker, førerkortsaker - dispensasjon)
 • Bistå Vegdirektoratet med kvalitetssystemet
 • Bistå Vegdirektoratet med utvikling og testing av IT-system
 • Kvalitetssikring av førerprøver – som førerprøveruter og sensors arbeid
 • Vedlikehold av kompetanse

Ambulerende bemanning

– For å ha et best mulig førerprøvetilbud på de stedene hvor vi i dag leverer praktiske førerprøver, bruker vi i svært mange tilfeller ambulerende bemanning. Denne reisevirksomheten krever også av tidene til sensorene.

Det sier Dag Terje Langnes som leder Trafikkopplæringskontoret i Vegdirektoratet og fortsetter:

–  De oppgavene som ikke direkte er brukeravhengig, legges til de roligste tidene på året. På den måten kan vi prioritere førerprøver når etterspørselen er størst.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur