Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Entreprenørar skal tidlegare inn i Statens vegvesen sine prosjekt
Entreprenørar skal tidlegare inn i Statens vegvesen sine prosjekt - Nye Veier har vore ein suksess. No skal Statens vegvesen teste to modellar der dei involverar entreprenørar tidleg i prosessen, på same måte som Nye Veier, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Henrik Jonassen / SD

Entreprenørar skal tidlegare inn i Statens vegvesen sine prosjekt

– Regjeringa jobbar for å få meir veg igjen for pengane. Ein av suksessane har vore forretningsmodellen til selskapet Nye Veier. No ønsker vi å gi Statens vegvesen den same moglegheita til å involvere entreprenørar tidleg i prosessen. Statens vegvesen får no i oppdrag å foreslå prosjekt som kan være aktuelle for tidliginvolvering, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 10.December.2019

I dag er det slik at Statens vegvesen ikkje kan involvere ein entreprenør til å bygge eit vegprosjekt før prosjektet er godkjend av Stortinget. Stortinget si handsaming skjer dessutan fyrst etter at reguleringsplanlegginga er ferdig og siste eksterne kvalitetssikring (KS2) er gjennomført. Dagens modell gir dermed ikkje Statens vegvesen opning for å involvere entreprenørar på eit tidleg tidspunkt i planlegginga, slik Nye Veier kan gjere.

– Vi foreslår no to modellar for tidleg involvering av entreprenørar som Statens vegvesen kan teste ut. Målet er å finne mest mogleg effektive løysingar for gjennomføring av vegprosjekt som kan bidra til reduserte utbyggingskostnadar, økt nytte og kortare byggetid. Vi skal ikkje sløse bort pengane til folk, derfor er det viktig at vi ser på fleire modellar, seier samferdselsministeren.

To modellar

Modell I inneber at Stortinget gir klarsignal til prosjektet med naudsynte atterhald om endringar i prosjektet, før det det er vedtatt reguleringsplan i prosjektet. Deretter kan Statens vegvesen involvere entreprenørar i ein tidleg fase i reguleringsplanarbeidet for å vere med å utvikle prosjektet i samarbeid med Statens vegvesen. Dette vil skje etter at den eksterne kvalitetssikringa (KS2) er gjennomført, men KS2 vil da vere basert på meir uavklart plangrunnlag enn i dag.

Dersom prosjektering og prosjektutvikling skjer innanfor rammene frå KS2 skal prosjektet gjennomførast i tråd med Stortinget sitt vedtak. Dersom det ikkje er innanfor rammene, skal prosjektet tilbake til Stortinget. Kontraktane vil innehalde mekanismar for å avslutte kontrakten om vegvesenet og entreprenøren ikkje blir samde om kontraktsummen.

Model II er basert på at kontraktstrategien blir kvalitetssikra tidleg i forprosjektfasen. Kvalitetssikringa av kontraktstrategien skjer da separat frå dei andre temaa i den eksterne kvalitetssikringa (KS2). Kvalitetssikringa skal da fyrst og fremst sjå på om det er grunnlag for om entreprenørar bør involverast i ein tidleg fase.

Dersom det blir inngått ein kontrakt om tidleg involvering skal denne ta atterhald om at Stortinget seinare skal ta stilling til prosjektet. Når planlegginga er ferdig skal heile prosjektet gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2) som vanleg.

– Vi har no bedt Statens vegvesen om å finne aktuelle prosjekt der vi kan teste desse modellane. Det vil vere viktig å dokumentere kva for innsparingar vi oppnår ved dei ulike modellane. På den måten kan vi hauste erfaringar og velje den beste løysinga for framtida, seier Dale.

Mest Lest

Spordrift er der de skal være

På vei inn i moderne mobilitet

Inviterer til Asfaltdagen 2018

Smarte nett blir enda smartere

Ny teknologi vil bedre sikkerheten på veien

Kjapp legging av belegningsstein

Tester ut 32,5 tonns aksellast

– Vi trenger en «vanntjenestelov»

Har norsk vegbygging vært dyr og lite effektiv?

Ny bypakke for Bergen

Sterk vekst i godstransporten

Stor leveranse til Norges største samferdselsprosjekt

HMS i anleggsnæringen – Arbeidstilsynets prioriteringer

Nytt forskningsprosjekt om nullutslippshavner

Betongtavle-finalister med stor samfunnsnytte

Versting av porselen skal vekk

Effekten av to år med rushtidsavgift i Bergen

Vanskelig å få godkjent nye bolter

AF Gruppen og Nye Veier åpner E18 Tvedestrand – Arendal tre måneder tidligere enn planlagt

Framtidens by blir formet av standarder

Norconsult med på nytt Johan Sverdrup-oppdrag

Flere beslutninger tas i felt

Leverer løsninger til intelligent vei

Follobanen: Følger opp Condotte

Viktig milepæl i reformarbeidet nådd

Leverte ved årsskiftet nr. 10 000 av sitt proporsjonale styresystem

Nullutslippstog: – Vi må få opp dampen

Vil redusere kostbare skader ved grunnarbeider

Sprøytes milliarder inn kryptoteknologi

Belgiere og bompenger – har vi noe å lære av dem?

Forsker på ITS-løsninger for autonome ferger og skipsfrakt «on-demand»

Et virkelig gjennomslag for Follobanen

Hvordan bygge veger med mindre klimagassutslipp fra betong?

Aalborg får førerløse shuttlebusser

Milliard Rogfast-kontrakt er avlyst

Sikter mot en grønnere fremtid

Avrunder ni års forbedringsjobb

Selvgående kantklipp eller stormaskiner

Kraftig reduksjon i klimagassutslippene fra vegtrafikken

Skal vurdere hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles

Samferdselsministeren i møte om bompengeinnkrevjing

Kulturbærer av stolte bergverkstradisjoner

Signerte milliardkontrakt for ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene

Signerte rammeavtaler med islandsk energikjempe

Ti minutter fra Oslo ligger fremtidens superby

Verdens avgjort beste arbeidstøy!

E18 Vestkorridoren: Pause, ikke stopp

Heldigitalt vannkraftprosjekt

Uten veivedlikehold stopper Norge

Erna Solberg til arrangement om smarte byer

Bedre kollektivtransport i Grenland

Måler vannbransjens kvalitet og bærekraft

Tre trebruer over den nye motorveien i Ringsaker

Ny riksvei fra Løten-Elverum bygges på rekordtid

Styrker sin markedsposisjon

Bane NOR sier nei til busstasjon over Oslo S

PRIME i praksis på E6

NCC vant stor asfaltkontrakt i Vestfold

78,5 millionar kroner til meir sykling og gåing på fylkeskommunale og kommunale vegar i 2019

Tiden er inne for å søke Norsk Lyspris 2018

Betong til besvær: – Det er «vill vest» der ute

AF Gruppen bygger ut Älmhults vannverk

Varoddbrua er et optimalt konsept

Ferjefri E39: Ønsker å støtte opp om norsk industri og inviterer til bransjetreff

Rogfast vurderer sin kontraktstrategi

Bane NOR og JV Skanska Strabag enige om nye Ulriken tunnel

Så mulighetene – og tok dem

Ny E134-milepæl: Over ett år uten skade med fravær

Multiconsult skal utrede Metrobuss Tromsø

Styrker byggherremiljøet i Sporveien

Sweco bidrar til polsk klimaløft

Høytflyvende rørfornying på Akershus festning

Satte verdensrekord

Meglingen pågår fortsatt

Norge mangler nasjonale krav til datasikring

Norconsult med tredjeplass på verdens største BIM-konferanse

Hvordan få flere til å kjøre sammen?

Nye lokaltog skal betre togtilbodet på Østfoldbanen

Nye anleggskontrakter i Nord-Norge

Innovasjon skal bidra til mer effektiv overvåking av strømnettet

Skal gjøre jernbane- infrastrukturen mer fremtidsrettet

Hvem er den beste til å bygge nytt motorveikryss i Moelv?

buildingSMART satser på infrastruktur

Trikken – Høyt elsket i 125 år

2.300 medarbeidere gikk gjennom syv ulike fokusområder

Til kamp mot overflatevannet

Korridorene A1 og R1 på E39 anbefales av Nye Veier

Sikrer drikkevannsforsyningen

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Godt ut i skandinavisk sammenligning

Med kjempekontrakt i Skottland – gjenvinning for 400 millioner euro

Flytebru over Bjørnafjorden vil kreve 100 000 tonn stål

Roser partiene for fjerning av maskinskatten

Nye Veier varsler anbudskonkurranse for E6 Ulsberg – Vindåsliene

Undersjøiske tunneler i 3D på Færøyene

Lieråsen oppgraderes i 16 dager

Hunder har snust opp sprengstoff på 500 steder

Ruter og Sporveien inviterer rådgivere og konsulenter til leverandørmøte

Skredvarslinga er i gang