Statsminister Erna Solberg fikk ta det første spadetaket for ny E6 fra Ranheim til Værnes. Ordfører i Stjørdal kommune, Ivar Vigdenes, stilte opp som trillebårehjelper. Til venstre: Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør i Nye Veier. Foto: Nye Veier
Emner
Publisert
02.09.2020

Erna Solberg tok første spadetak for ny E6 fra Ranheim til Værnes

Nå er Nye Veier endelig i gang med utbyggingen av ny og forbedret E6 fra Ranheim til Værnes. Og den som fikk ta det aller første spadetaket var ingen ringere enn statsminister Erna Solberg.

Nye Veier skal, sammen med entreprenør Acciona med rådgiver Rambøll Norge AS, bygge 23 km motorvei fra Ranheim til Værnes. Med fire felt, midtdeler, doble tunnelløp og fartsgrense på 110 km/t, får trafikantene en mer trafikksikker vei med bedre trafikkflyt og kortere reisetid. I dag var det markering av anleggsstart, med ordførere, kommunedirektører, representanter fra næringslivet, og entreprenør- og transportbransjen, og ikke minst statsminister Erna Solberg til stede. Hun tror gode veier betyr bedre velferd for folk.

– Bedre veier vil bety bedre sammenbygging, større arbeidsmarkedsregion og bedre muligheter for næringslivet i Trøndelag, hvor ikke alle kan jobbe digitalt. Det er fortsatt mange i vårt land som trenger fysisk transport for å få tingene gjort. Vi mener det er riktig å bygge landet sammen, sa statsminister Solberg til de fremmøtte.

22 roser

Ordfører i Stjørdal kommune, Ivar Vigdenes, var også med på markeringen.

– Ny E6 mellom Ranheim og Værnes er en gigantinvestering på et kjærkomment tidspunkt. Den bygger landet, regionen og arbeidsmarkedet sammen. Den reduserer reisetiden, øker verdiskapingen, og den fjerner kø- og gjennomgangstrafikk. Jeg har likevel med meg 22 roser i denne anledningen. Det er én rose for hvert menneske som er drept eller hardt skadd på strekningen Ranheim til Åsen bare de siste ti årene. Det tegner en enda større himmel over det prosjektet som tusenvis av årsverk nå skal ta fatt på, sa Vigdenes før han overrakk 22 røde roser til statsministeren.

Takket alle som har bidratt

Utbyggingsdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan, benyttet anledningen til å takke alle som har bidratt i prosjektet.

– Takk til Acciona, til Multiconsult og Rambøll. Takk til saksbehandlerne i administrasjonene i kommunene, i fylkeskommunen og andre sektormyndigheter. Takk til næringsliv og spesielt til Norges Lastebileierforbund for all støtte. Og takk til alle medarbeidere i Nye Veier som har stått på sent og tidlig for å komme dit vi er i dag.

Det er mange som har bidratt. Den som likevel fikk det ærefulle oppdraget med å ta første spadetak, var selvfølgelig statsministeren. Med trillebårehjelp av ordfører Ivar Vigdenes. Og med dèt er arbeidet med ny E6 fra Ranheim til Værnes i gang! Planlagt veiåpning er i 2025.

Fakta om prosjektet:
-          23 km lang E6 strekning mellom Ranheim og Værnes
-          Prosjektkostnad: 5,2 mrd. NOK ekskl. mva.
-          Hastighet: 110 km/t
-          Ferdigstillelse Ranheim-Reitan: 2023
-          Ferdigstillelse Reitan-Hommelvik: 2024
-          Ferdigstillelse av prosjektet: 2025
-          Totalentreprenør Acciona Construcion

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur