Det sørgående løpet i Granstunnelen er nattestengt mens utbedringen av to rømningstunneler pågår. Omkjøring om Gran sentrum. Foto: Google Maps
Publisert: 20.06.2022 

Ett løp i Granstunnelen på riksveg 4 nattestengt fram til 1. juli

Statens vegvesen utvider perioden med nattestenging av det sørgående løpet i Granstunnelen fram til 1. juli. Utbedringsarbeidet i rømningstunnelene tar lenger tid enn forventet.

Granstunnelens sørgående løp er nattestengt mandag til fredag kl. 20-06 mens utbedringsarbeidene i to av de seks rømningstunnelene pågår.

Det er omkjøring om Gran sentrum for sørgående trafikk. Arbeidene er lagt til natta når trafikken er lav for å redusere konsekvensene for trafikantene og trafikkavviklinga i Gran sentrum.

– Grunnen til at vi utvider nattestengingsperioden er at det er behov for mer bolting enn vi først antok, sier Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Han forklarer at fjell er et levende materiale som gjør at det av og til oppstår behov for utbedringer.

– Selve tunnelløpene er ikke påvirket av dette utenom at vi må holde det ene løpet stengt når utbedringsarbeidene i rømningstunnelene pågår. Dette er nødvendig for trafikksikkerheten og for de som gjør arbeidene, sier Stensrud.

Det er Mesta Fjellsikring AS som utfører arbeidet for Statens vegvesen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur