Illustrasjon: Multiconsult
Emner
Publisert
17.12.2020

Ett skritt nærmere valg av brukonsept for Halsafjorden og Sulafjorden

Vegvesenet utlyser nå anbudskonkurranse for utredning av brukonsepter for henholdsvis Halsafjorden og Sulafjorden i Møre og Romsdal.

– Vi har brukt cirka tre år på å innhente nødvendig forkunnskap om fjordene, og denne grundige forkunnskapen gjør at vi nå er klare til å lyse ut konkurransen om forprosjektet for å utrede ulike varianter brukonsepter for de to fjordene, sier Jørn Arve Hasselø, prosjektleder i Statens vegvesen.

– Det at vi nå er klare til å gå videre til konstruksjonsfasen er veldig spennende, og vi gleder oss til arbeidet videre frem mot et konseptvalg, tilføyer han.

Alle dataene er tilgjengelige i en 3D-modell

De lange bruene over disse fjordene kan ikke planlegges med bruk av standardiserte naturlaster fra vårt regelverk for konstruksjoner. Vi må selv dokumentere hvilke naturlaster bruene blir utsatt for på de valgte brustedene.

Illustrasjon: Statens vegvesen

– Vi har derfor kartlagt alt fra vind, vindkast, bølger, strømninger, nedbør og temperatur på «overflaten». I tillegg har vi kartlagt havbunnen og fjellet under fjorden, så vi vet hvordan grunnforholdene er og hvor det er skredfare, sier Hasselø.

Hasselø forklarer at alle dataene er matet inn et 3D-program, slik at de som skal jobbe med å utrede brukonseptene kan klikke seg direkte inn og finne relevante data de kan bruke. I «gamle dager» kunne slike typer rapporter være på mange tusen sider, det sier seg selv at digitale modeller er mer tidsbesparende for å kunne hente ut relevante data, i tillegg til at man får en visuell opplevelse av omgivelsene ved at man kan «klikke seg rundt» i 3D-modellene.

Halsafjorden og Sulafjorden: to krevende fjorder å krysse

Vestlandskysten er kjent for å være værhard, og områdene ved Ålesund og Kristiansund er intet unntak; det er utfordrende å skulle bygge komplekse konstruksjoner i et så værutsatt område, spesielt fordi fjordene er såpass lange og brede. Nettopp derfor har Vegvesenet brukt lang tid på å kartlegge fjordene slik at eventuelle konstruksjoner som skal krysse fjordene blir «skreddersydd» for forholdene i og rundt (- og under) den enkelte fjord.

Halsafjorden er to kilometer bred og 500 meter dyp ved det aktuelle brustedet, mens Sulafjorden er mellom 3,5 km til 4,0 km bred og inntil 450 meter dyp ved de aktuelle stedene for bruplassering.

– Det er disse to fjordene vi jobber med først, etter hvert skal vi også utrede ulike alternativer for kryssingen av Vartdalsfjorden. Vi venter litt med endelig valg av bruer over Vartdalsfjorden, fordi trasévalg for Sulafjorden blir avgjørende for hvor valg av bruløsninger for Vartdalsfjorden, sier Hasselø.

I denne filmen kan du lære litt mer om kryssingen av Halsafjorden og Sulafjorden.

Disse brukonseptene skal utredes

– Vi ønsker at leverandørene som er tildelt rammeavtalen for konseptutvikling og forprosjekter for fjordene, nå skal utrede fire ulike brukonsepter for Sulafjorden, og fire ulike konsepter for Halsafjorden.

Skjematisk oversikt over utredningene for Sulafjorden:

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur