Illustrasjon: Bybanen Utbygging
Rita Tvede Bartolomei
Publisert: 26.08.2020 

Europas lengste gang- og sykkeltunnel skulle vært rømningstunnel

Den 3 kilometer lange gang- og sykkeltunnelen i Bergen skulle egentlig utformes som en rømningstunnel for den nye Bybanen-traseen. Resultatet vil bli en tunnelløsning som faktisk kan brukes året rundt.

– En 3 kilometer lang banetunnel hadde krav til rømningstunnel som går parallelt. Noen kloke hoder foreslo da at vi burde bygge en kombinert rømningstunnel og samtidig funksjonell sykkel- og gangtunnel. Forhåpentligvis skal vi aldri bruke denne 3 kilometer lange gang- og sykkeltunnelen til evakuering ved stopp eller brann. Da er det mye smartere å lage en løsning som er nyttig hele året. I en by som Bergen med mye regn tror jeg tunnelen kommer til å brukes mye til treningsformål – både sykling og jogging, sier Arild Tveit, prosjekteringsleder for Bybanen Utbygging.

Helt andre utfordringer ved å lage en god gang- og sykkeltunnel

Byggetrinn 4 av Bybanen startet i januar 2019, og skal etter planen ferdigstilles i årsskiftet 2022/2023. Banetraséen går fra Kristianborg, gjennom fjellet Løvstakken, og videre til Oasen i Fyllingsdalen. Vestland fylkeskommune er byggherre for Bybanen AS. Flere overvåkningskameraer og nødtelefoner skal gjøre gang- og sykkeltunnelen trygg for både nødbruk og dagligbruk. Byggetrinn 4 består av flere entrepriser. Totalprisen for bygging av disse entreprisene er 6,5 milliarder kroner. De to tunnelene gjennom Løvstakken er en av entreprisene på byggetrinn 4. Denne har en estimert kostnad på rundt 1 milliard kroner.

Foto: Bybanen Utbygging

– Å lage en god sykkeltunnel er noe helt annet enn å lage en god rømningstunnel. Prosjekteringen involverte mange ulike faggrupper, med brann- og redningstjenesten tungt inne for å lage den mest mulig trygg for evakuering. Vi konsulterte i tillegg med eksperter på byplanlegging og infrastruktur, akustikere, belysningseksperter og en psykolog. Valg av takløsning og lyssetting skal en entreprenør nå vurdere. For hver 500-meter med tunnel vil det være tverrslag, eller rømningssluser, og disse områdene skal gjøres romsligere. Her vil det bli sitte- og hvileplasser. Teaterforestillinger eller konserter kan være alternative bruksområder for disse områdene, sier Tveit.

Fikk råd av psykolog med doktorgrad i arkitekturpsykologi

For å skape en tunnel som ikke innbydde til klaustrofobi, måtte utbyggerne tenke nytt. Å gå gjennom tunnelen vil nemlig ta rundt 45 minutter, og 10 minutter for syklende.

– I tillegg til standardkravene om sikkerhet og god ventilasjon, måtte vi ta ekstra hensyn til menneskelig psykologi. Tunnelen skal ha lysmerking som gir god informasjon om hvor man befinner seg. Lyset skal også skifte i fargetone etter hvor nær man er inngangen og utgangen, sier Arild Tveit.

I tillegg til å rådføre med belysningseksperter, involverte Bybanen Utbygging også en psykolog. Psykologen var Oddvar Skjæveland, som har en doktorgrad i arkitekturpsykologi.

– Tunnelen måtte gi trygghet for brukerne, være godt opplyst og trivelig, og heller ikke ha skarpe, skyggefylte utspring – som kunne gi følelsen av at noen står bak og lurer i mørket. Den måtte være godt merket og tørr. Det var også viktig at tunnelen ikke hadde for mye akustikk, som gir en ubehagelig stemning, sier Arild Tveit.

Belysningen i tunnelen vil trolig være varme farger som gult, rødt og oransje i forskjellige sjatteringer - alt etter hvor man befinner seg i tunnelen.

Illustrasjon: Bybanen Utbygging

– Men vi har i tillegg snakket om å markere den grønne dalen; Fyllingsdalen, med grønne lys, og den blå elva med blålig lys - som er Kanalveien, sier han.

Den største utfordringen for Bybanen Utbygging har vært grunnforholdene i fjellet, noe som har forsinket prosjektet.

– Vi gikk etter hvert inn fra begge sider av fjellet samtidig for å få fortgang i utbyggingen. Det er mange vannårer i fjellet som fyller opp hulrom, og derfor må vi injisere store mengder betong flere steder i tunneltaket, sier Tveit.

Nedlagt togtunnel er verdens lengste

Gang- og sykkeltunnelen vil ved ferdigstillelse være den første i sitt slag i Norge, og lengst i Europa. Tunnelen innvendig vil ha et tverrsnitt på 7 meter totalt, der 3,5 meter skal være for syklister og resten for gående.

Prosjekteringslederen mener den nye gang- og sykkeltunnelen i Bergen egentlig fortjener å få tittelen verdens lengste. Men den 3, 6 kilometer lange Snoqualmie Tunnel i Washington i USA er i dag per definisjon den lengste.

– Selv om denne gang- og sykkeltunnelen er lengre, så er den i prinsippet ikke skreddersydd formålet og er en gammel, nedlagt togtunnel. Kun i perioder av året kan den tas i bruk, sier han.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur