Foto: Norgips
Emner
Publisert
12.05.2021

Felles løft for miljøet på Drammen havn

Fem store aktører, med Norgips i spissen, tar nå et skikkelig felles løft for bærekraftig transport via Drammen havn. Nye løsninger med bruk av sjø og bane sørger for at Norgips nå fjerner 1300 årlige trailerturer på norske veier og i tillegg reduserer utslippene fra internasjonal transport med 221 tonn CO₂ i året.

Norgips, som er en tradisjonsrik hjørnestensbedrift på Tørkop i Drammen, selger gipsplater og stålprofiler. Selskapet, som har 140 ansatte og omsetter for 740 millioner kroner i året, har tidligere fraktet papiret til gipsplatene med tog fra Tyskland til Malmø og videre med lastebil til fabrikken. Men nylig valgte bedriften, i samarbeid med logistikkselskapet Greencarrier, å frakte containerne sjøveien direkte til Drammen havn.

Greencarrier har i tillegg sørget for at Norgips har fått tilgang til lokaler på Holmen der papiret, et årlig volum på 3900 tonn, kan mellomlagres inntil det skal benyttes på fabrikken. Og det aller siste er at også de ferdige produktene fra Norgips; gipsplater og stålprofiler, nå fraktes den korte veien inn til havna på Holmen der semihengerne overføres til tog for videre transport på bane. Dette skjer takket være et unikt og felles miljøsamarbeid mellom transport-aktørene Greencarrier, CargoNet, DSV Road og Drammen havn.

 – Vi har oppnådd en dobbel miljøeffekt gjennom å benytte oss av sjø og bane via Drammen havn i stedet for vei. I tillegg sparer vi mye plass ute ved fabrikken ved at vi mellomlagrer råvarene her på Holmen. Dermed har vi hele tiden papiret lett tilgjengelig, sier administrerende direktør ved Norgips, Hilde Kristin Herud.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur