Foto: Statens vegvesen
Emner
Publisert
30.04.2021

Fire har gitt anbud på bruinspeksjoner

Statens vegvesen melder at fire firma ønsker å utføre bruinspeksjoner på de over 100 bruene som skal inspiseres.

De fire som levert tilbud, er Axess AS, HR Prosjekt AS, Multiconsult Norge AS og Norconsult AS

– Vi er godt fornøyde med deltakelsen i konkurransen. Det er store og seriøse aktører som er interesserte i dette oppdraget. Nå skal vi kvalitetssikre og kontrollregne tilbudene, og tar sikte på å undertegne kontrakt med den valgte tilbyderen så snart som mulig. Inspeksjonene starter kort tid etter det, og skal være sluttførte innen utgangen av oktober, før vinteren setter inn, sier seksjonssjef Stein Inge Rasmussen og bruingeniør Kurt Frode Grundstad på fagressurs bru i Statens vegvesen.

Den omtalte anbudskonkurransen for hovedinspeksjon av om lag 100 brukonstruksjoner i 2021, er bare er en liten del av Statens vegvesen sitt totale årlige inspeksjonsregime.

Statens vegvesen har ansvar for i overkant av 6000 brukonstruksjoner. I løpet av året 2021 gjør Statens vegvesen 3000 enkelinspeksjoner og 1500 hovedinspeksjoner. Det er bare en liten andel av disse, som de 100 i dette tilfellet, som settes ut til konsulent. Dette er fordi Statens vegvesen ikke har kapasitet til å utføre hele det viktige inspeksjonsarbeidet i egen regi.

– Vi stiller strenge krav til dokumentasjon etter inspeksjonene, slik at vi til enhver tid har oversikt over vedlikeholdsbehovet på kort og lang sikt. Dette gjør at vi kan sett inn rett vedlikeholdstiltak til rett tid, forlenge bruenes levetid, og fortsatt sørge for trygghet og framkommelighet for bilistene på våre veier, sier Rasmussen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur