Foto: Julia Naglestad for Samferdsel & Infrastruktur
Publisert: 09.06.2023 

Flere nye trikker til Oslo i juni

Tidligere i år fikk leverandøren av de nye trikkene til Oslo utfordringer med å få tak i alle nødvendige deler til produksjonen. Det førte til en midlertidig stans i leveransen til Sporveien. Nå gjenopptas leveransen, og den neste av de nye trikkene er ventet å ankomme hovedstaden allerede i juni.

– Endelig! Trikken betyr mye for mange; den er svært godt likt og en viktig del av bybildet i Oslo og kollektivtilbudet for alle reisende. Jeg er derfor veldig glad for at vi nå får flere nye trikker til Oslo igjen, og at vi i tiden fremover vil kunne ta i bruk enda flere nye trikker med bedre plass til alle i daglig trafikk, sier en svært godt fornøyd konsernsjef i Sporveien, Birte Sjule.

Det var den globale delemangelen som følge av krigen i Ukraina og etterdønninger etter pandemien, som førte til en midlertidig stans i leveransen. Den spanske leverandøren CAF har nå lykkes med å få tak i delene som manglet for å kunne fortsette leveransen til Oslo.

En trikk for alle

Produksjonen av nye trikker har pågått for fullt på fabrikken i Spania, også i perioden uten leveranser til Norge. Nå som CAF har mottatt delene som manglet, kan leverandøren starte arbeidet med å ferdigstille trikkene som allerede er produsert og sende dem til Oslo.

– Hver gang Sporveien ruller ut en ny trikk, blir byen vår litt mer tilgjengelig for alle, uavhengig av alder og funksjonsevne. I tillegg kan vi de neste årene doble antall reiser med trikk til hele 100 millioner passasjerer årlig. Det kommer godt med når vi nå har kuttet billettprisene. Derfor er det veldig godt at leveransene av de totalt 87 nye trikkene nå er i gang igjen, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, og legger til:

– Trikkene innebærer en stor forbedring for en gruppe som ikke alltid har det så lett i kollektivtrafikken, selv om ting gradvis blir bedre. De nye trikkene er tilgjengelig for alle. Det er lett å komme inn med rullestol eller barnevogn.

God dialog med leverandøren

Prosjektorganisasjonen i Sporveien med ansvar for trikkeanskaffelsen har hele tiden hatt god dialog med leverandøren.

– Sammen har vi jobbet for å begrense varigheten og omfanget av delemangelen så mye som mulig. Nå som leveransen starter opp igjen, er målet å få de nye trikkene i trafikk så snart som mulig, sier Anders Wergeland, prosjektsjef i Sporveien Trikken.

Fra hver enkelt trikk ankommer Oslo, bruker Sporveien rutinemessig noen uker på å inspisere og teste hver enkelt trikk før de blir satt i drift.

Målet er at alle 87 nye trikker skal leveres og fases inn innen utgangen av 2024.

Det er fortsatt utfordrende å få tak i nok reservedeler for å vedlikeholde de trikkene som Sporveien allerede har mottatt og tatt i bruk på linjenettet i Oslo.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur