Publisert: 31.08.2020 

Fokus på tunnelsikkerhet

Rogaland brann- og redning IKS (RBR) får stadig nye og lengre komplekse tunnelsystemer i sitt dekningsområde. Ulykker og branner i tunnel representerer noen av de mest komplekse innsatsene som brann- og redningspersonell blir involvert i. Dette setter store krav til både beredskap og redningsarbeid.

For å imøtekomme disse kravene har RBR et kontinuerlig fokus på å bygge opp sin kompetanse innen tunnelsikkerhet.

Doktorgradsprosjekt

Siden 2018, har Gabriela Bjørnsen vært ansatt i RBR som doktorgradsstipendiat. Hun forsker på læring og kompetanseutvikling i brann- og redningstjenesten med fokus på tunnelsikkerhet. Doktorgradsprosjektet er støttet av Norsk Forskningsråd (NFR) og utføres i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS).

Prosjektets hovedmål er å bidra til å analysere kunnskapsnivåer, samt bidra til kompetanseutvikling i brann- og redningstjenesten. Tidligere erfaringer har vist at det er behov for øke evnen til å håndtere tunnelbranner. Prosjektet kobler dagens kompetansenivå når det gjelder tunnelbrannsikkerhet med dagens rammeverk for opplæring. Avslutningsvis vil prosjektet bidra til utviklingen av nye opplæringsaktiviteter knyttet til større hendelser i tunnel.

EU-prosjekt om tunnelsikkerhet "Safe in tunnels"

Safe in tunnels er et europeisk prosjekt som skal bidra til økt læring og kompetanseheving i brann- og redningstjenesten i forhold som omfatter tunnelsikkerhet. Prosjektet er finansiert gjennom Erasmus+, i et program som omhandler utviklingsarbeid knyttet til yrkesopplæring i brann- og redningstjenesten i Europa. RBR sin doktorgradsstipendiat Gabriela Bjørnsen har hovedansvaret for RBR sitt bidrag i dette prosjektet.

Per dagsdato eksiterer det ingen felles strukturert utdanningsstandard for innsatspersonell i brann- og redningstjenesten, som kan brukes ved håndtering av hendelser i tunneler. Formålet med prosjektet er å bygge opp et standardisert opplæringsopplegg som skal sørge for at beredskapen ved hendelser i veg- og jernbanetunneler blir tilfredsstillende.

Prosjektet består av fem arbeidspakker og utføres i et samarbeid mellom den statlige brannvernskolen i Tirol (Østerrike), utdanningsinstitusjonen BenPin (Tyskland), brann- og redningstjenesten i Reutlingen (Tyskland) og RBR. Samarbeidspartnerne skal utarbeide et utdanningsopplegg for ulike ansvarsområder i brann- og redningstjenesten, samt definere et konsept som støtter den europeiske tanken om kunnskapsdeling på tvers av landegrenser. Dette utdanningskonseptet skal kunne iverksettes i alle brann- og redningstjenester i Europa med oppgaver innen tunnelberedskap. Som samarbeidspartner i dette prosjektet har RBR forpliktet seg til utviklingen av et modulbasert opplæringsprogram for utrykningsledere. Opplæringsprogrammet skal legges til rette gjennom teoretiske, praktiske og nettbaserte læringsverktøy. Målsetningen er å styrke kompetansen blant ledere, for å sikre tilstrekkelig beredskap og håndtering av tunnelbranner i Europa.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur