Publisert: 06.09.2017 

Folk er lei av dårlige veier

To av tre mener at det viktigste i samferdselspolitikken er å satse på kollektivtransport, mens halvparten av oss mener det...

To av tre mener at det viktigste i samferdselspolitikken er å satse på kollektivtransport, mens halvparten av oss mener det viktigste er å vedlikeholde de veiene vi har.

Disse to områdene er de klare vinnerne blant folk, og det de vil at politikerne skal satse mest på, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Etterspørselen etter et godt kollektivtilbud har økt siden NAFs forrige befolkningsundersøkelse for to år siden. I 2015 svarte 62 prosent at de ville prioritere kollektivtransport, mens i 2017 er tallet 65. Prioriteringen av veivedlikehold har derimot gått noe tilbake fra 56 til 51 prosent. Satsing på jernbane har holdt seg på stødige 41 prosent.

Tallene viser en økende bevissthet om at vi må satse på kollektivløsninger i fremtidens transportsystem, mener Sagedal.

De som mener bedre tilrettelegging for sykkel er det viktigste, har gått markant ned de to siste årene.

Jeg er overrasket over at sykkelveier får lavere prioritet i årets undersøkelse. Selv om forholdene har blitt bedre de to siste årene, er det en stor jobb som gjenstår, sier Sagedal.

Gode veier er viktigst

Det er naturlig nok flere i storbyene enn i distrikts-Norge som mener kollektivsatsing er det viktigste. Men det som er overraskende er at det er så og si dødt løp mellom satsing på kollektivtransport og vedlikehold av veier i distriktene.

Folk som bor grisgrendt synes at kollektivtransport er viktig, men spørsmålet er om det er der man skal sette inn støtet for å få flere busser, mener Sagedal.

Godt vedlikeholdte veier kombinert med sikre miljøvennlige biler, er kanskje aller viktigst for å gi trygge hverdagsreiser der folk bor spredt. Dette er den beste medisinen i distrikts-Norge, fortsetter hun.

Flere vil ha miljøvennlige biler

Undersøkelsen viser også at det er en økende miljøbevissthet i befolkningen. Flere mener det er viktig å legge til rette for miljøvennlige biler for å redusere utslipp i år enn i 2015

Vi tolker denne økningen til å ha sammenheng med det økende fokuset på dårlig byluft og restriksjoner for dieselbiler. Dette har gjort folk mer bevisste på at miljøvennlige biler er bra, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur