Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Follobanen med dobbelt gjennomslag i tunnelen
Follobanen med dobbelt gjennomslag i tunnelen

Follobanen med dobbelt gjennomslag i tunnelen

EMNE: Follobanen
PUBLISERT: 10.oktober.2018

Tunnelboringen i Nordens lengste jernbanetunnel har nådd sitt mål mot Oslo sentrum. Med den nye samferdselsministeren, Jon Georg Dale i heiagjengen, kjempet tunnelboremaskinene Dronning Eufemia og Dronning Ellisiv om førsteplassen, men kom begge i mål samtidig.

På knappe to år har de to dronningmaskinene, i nordgående retning mot Oslo, boret ni km hver. Det endelige gjennomslaget for tunnelen er planlagt våren 2019 når de to siste tunnelboremaskinene kommer ut ved Ski.

Et av Norges viktigste infrastrukturprosjekt

Med dagens gjennomslag mot Oslo sentrum har to gigantiske tunnelboremaskiner (TBM) fullført reisen samtidig. Det er trolig første gang i historien at to hard-rock maskiner har boret tett etter hverandre over en så lang strekning og har gjennomboring samtidig. De to maskinene kom ut av fjellet og inn i en fjellhall der gjester, 3D-show og festivitas ventet. Da støvet hadde lagt seg kom tunnelarbeidere krypende ut gjennom borhodet på de store maskinene, med flagg og jubel.

Dagens gjennomslag med de første tunnelboremaskinene mot Oslo sentrum er resultat av mange års planlegging og vellykket prosjektgjennomføring. Follobaneprosjektet er et av de viktigste infrastrukturprosjektene i Norge, sier Bane NORs konserndirektør Gorm Frimannslund.

Stor milepæl

Bane NOR valgte denne metoden for boring av hoveddelen av den lange tunnelen (18,5 km av 20 km), og det er Entreprenør Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) som utfører oppdraget på vegne av Bane NOR. Boringen startet 5. september 2016, og boringen i nordlig retning er tilbakelagt på kortere tid enn planlagt.

Vi forsto tidlig at tunnelboremaskiner kunne være et godt valg. Med dette prosjektet har vi dokumentert at tunnelboring, i tillegg til sprengstoff og mer konvensjonell metode, er et godt valg for produksjon av vanntette, lange tunneler også i hardt fjell, slik vi har her i landet, sier prosjektleder for TBM, Anne Kathrine Kalager og legger til;

– For to år siden hadde vi oppstart av den første maskinen. Når vi nå, to år senere markerer gjennomslag ikke bare en, men to maskiner, føles det som å nå en stor milepæl, sier Anne Kathrine Kalager.

Prosjektdirektør i AGJV er stolt av hva de, sammen med Bane NOR har fått til så langt.

Vi er stolte over hvordan AGJV i samarbeid med Bane NOR har klart å håndtere dette komplekse prosjektet. Sammen fortsetter vi å nå mål, og gjennom dette samarbeidet over kulturgrenser løser vi utfordringer sammen. Det doble gjennomslaget vi opplevde i dag, tidligere enn opprinnelig plan, var følelsesmessig sterkt og fantastisk, sier prosjektdirektør Fernando Vara i AGJV, som også har ansvar for det tilsvarende tunnelarbeidet som pågår for fullt mot Ski.

Jernbaneteknisk arbeid starter opp

Vel fremme ved Oslo Sentrum skal de to tunnelboremaskinene demonteres og fraktes ut av fjellet. Utstyr til dette står allerede klart. Umiddelbart begynner også arbeidet med jernbaneteknikk slik at den vanntette tunnelen blir til et ferdig jernbaneanlegg.

Follobanen vil gi en topp moderne infrastruktur til denne delen av Oslo-regionen og videre sydover til byene vi har på østsiden av Oslofjorden og helt til Sverige. Den er designet for hastighet opptil 250 km/timen og har minst 100-års forventet levetid, sier Per David Borenstein, prosjektdirektør i Bane NOR.

Samferdselsminister Jon Georg Dale understreket i sin tale at Follobanen er en viktig del av Intercity-utbyggingen. Det er ventet at Bane NOR inngår kontrakter for 60 milliarder kroner de neste tre årene for å sikre blant annet dobbeltspor på Østlandet.