Foto: Bane NOR
Emner
Publisert
05.01.2021

Follobanen - status

Arbeidet med Follobanen er 85 prosent ferdig og tross korona, en entreprenør som gikk konkurs og vanskelige grunnforhold, er fremdriften god og trafikk skal etter planen settes i gang fra nye Ski stasjon gjennom Blixtunnelen i desember 2022.

Vi spurte prosjektdirektør for Follobanen, Per David Borenstein, hvordan arbeidet har gått så langt, om samarbeidet med hovedentreprenørene og om veien fremover.

Arbeidet med ny stasjon på Ski, som nå er to tredjedeler ferdig, utføres av en spansk hovedentreprenør, Obrascón Huarte Lain S.A.

– Den delen av prosjektet har egentlig gått veldig bra, selv om utfordrende grunnforhold mellom tunnelen og stasjonen har ført til merarbeid og noe forsinkelse, forteller Borenstein dagen etter åpningen av vestre del av stasjonen – en viktig milepæl.

Stasjonen bygges på samme sted som den gamle, så det har vært krevende å sikre normal trafikk. Grunnforholdene har også vært vanskelige med kvikkleire.

– Det har vi nå overvunnet, erklærer han.

Mobil i tunnel

Byggingen av over 20 kilometer med jernbanetunnel fra Kvakestad i Ski og inn til Oslo, har gått veldig bra. Tunnelboringen er utført av det spansk-italienske selskapet Acciona Ghella Joint Venture. Det ble brukt fire tunellboremaskiner og gjennombruddene her var også viktige milepæler.

Nå legges det skinner og installeres jernbaneteknisk utstyr. Det er to atskilte tunnelløp, så det tar tid. Planen er å idriftsette tunnelene i desember 2022. Størsteparten av Blixtunnelen, Nordens hittil lengste jernbanetunnel, får støpte fastspor. Det skal blant annet gi behov for mindre vedlikehold og dermed mer forutsigbar jernbanetrafikk. Videre har Follobanen utviklingsprosjektet «Mobil i tunnel» og får et av verdens raskeste nett i togtunnel.

– Vi legger opp egne strålekabler som skal sikre at alle passasjerer kan strømme samtidig. Vi har investert ekstra mye penger for å få til god mobildekning i tunnelene. Det er et samarbeid mellom Samferdselsdepartementet, Telia, Telenor og Bane NOR for å få til dette. Det betyr veldig mye. Det er også klargjort for 5G når det kommer, forteller Borenstein.

Drill & split

I Oslo ender tunnelene opp i en del av Ekebergåsen der det er mye infrastruktur fra før, inkludert firefelts vei, Alnaelven, vann og kloakksystem pluss svære beredskapslagre med oljetanker. For å unngå rystelser er det ikke brukt sprengstoff i dette området.

– Det er brukt en egen metode, «drill & split» ved hjelp av hydraulisk kraft. Det går litt saktere, men er trygt og godt, forklarer Borenstein.

I neste del av prosjektet ut fra Ekebergåsen gjennom Middelalderparken er det samtidig gjort store arkeologiske utgravinger sammen med Oslo kommune og Riksantikvaren.

– Det har vært et veldig spesielt prosjekt, sier han.

Sporene er lagt under bakken så de ikke blir en barriere mellom byen og sjøen. Nå jobbes det med å klargjøre grøntområdet over sporene.

Arbeidet her har vært ganske krevende, mye på grunn av eksisterende infrastruktur med rør, kabler, og så videre. På det meste er det syv spor i bredden. Disse skal ledes inn og kobles mot flere av de 19 sporene på Oslo S mens stasjonen er i drift, bortsett fra arbeidsukene med buss for tog om sommeren.

Spesielle utfordringer

– Det har vært krevende dette som går på kvikkleire og grunnforhold. Det tar lenger tid å bygge i slike forhold enn det man opprinnelig trodde. Ellers har det gått bra. Sikkerhet er prioritet nummer én. Vi har brukt mye tid på å ha god sikkerhet og miljø. Og vi har hatt veldig få fraværsskader, slår Borenstein fast.

Men: Da en av entreprenørene fikk økonomiske problemer måtte andre fullføre arbeidet ved Oslo S.

– Det har vært en stor hendelse som har påvirket fremdriften, men det det har egentlig gått greit nok. Dette med at en entreprenør får økonomiske problemer er jo en overraskelse. Men det kan jo alltid skje, påpeker han.

Koronaviruset har også skapt usikkerhet. Her ble det satt fokus på å opprettholde myndighetenes smittevernstiltak og å ikke miste mye fremdrift.

– Det har vi faktisk greid i samarbeid med entreprenør, sier Borenstein.

Entreprenørene og alle involverte parter har jobbet knallhardt, og sammen med kommunelege og helsemyndigheter har de funnet løsninger så ting ikke stopper opp.

Godt samarbeid

– Det som er spennende er jo størrelsen og kompleksiteten og menneskene. Du jobber sammen med så mange utrolig dyktige mennesker, det er veldig inspirerende, sier Borenstein om prosjektet.

– Vi har veldig godt samarbeid med alle entreprenørene. Vi fokuserer veldig på å ha et godt og tett samarbeid. I et såpass stort prosjekt er det alltid ting som må løses. Vi har som filosofi å sette oss rundt bordet og løse saker i fellesskap.

Når du får til et godt samarbeid med alle som jobber i prosjektet og med entreprenørene, da er det utrolig hva du greier å få til, understreker han.

– Vi jobber nå etter gjeldende plan. Neste sommer skal vi sette trafikk på Kongshavntunnelen der ny inngående Østfoldbanen skal gå. Sommeren/høsten etter så skal vi ferdigstille siste del av Ski stasjon, pluss begynne å kjøre testtog gjennom den lange tunnelen. Her skal man teste frem til desember 2022. Da er det ordinær drift, sier han.

I tillegg vil det pågå noe restarbeid inne på Oslo S frem til sommeren 2023. Men i desember 2022 skal hovedarbeidet være ferdig og togene gå.

– Nå er vi inne i en veldig god periode. Det går fremover. Vi er 85 prosent ferdig. Tunnelarbeidet tar tid og vi har komplisert arbeid igjen ved Oslo S og i Ski, legger han til.

De store omleggingene som skal skje om sommeren 2022 er veldig viktig for prosjektet. Da skal alt virke, inkludert signalanlegget.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur