Statens vegvesen skal bygge 10,6 kilometer ny to‐felts E39 mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune. Illustrasjon: Statens vegvesen
Publisert: 04.10.2023 

Forberedende entreprise på E39 Stormyra–Staurset lyst ut på anbud

Statens vegvesen har lyst ut konkurranse for forberedende arbeid på ny E39 mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune.

E39 Stormyra-Staurset er siste delparsell av prosjektet E39 Betna–Stormyra. Delparsellen omfatter bygging av 10,6 kilometer ny to‐felts E39. Som en del av forberedende arbeid har Statens vegvesen lyst ut konkurranse om skog- og vegetasjonsrydding innenfor anleggsområdet. Arbeidet skal legge til rette for hovedentreprisen, og fjerne skog og vegetasjon i god tid før hekkeperioden for fugler våren 2024.

Mengde skog som skal fjernes:

  • Gran: 1870 m3
  • Furu: 2380 m3
  • Lauv: 1115 m3

Totalt areal inklusiv skog, buskas og annet trevirke er 460 000 m2.

Fristen for å levere tilbud er 1. november 2023. Arbeidet skal være ferdige 1. mars 2024.

Hovedkontrakt i løpet av oktober

I midten av oktober kommer Statens vegvesen til å lyse ut en forberedende kontrakt for riving og sanering av bygninger som er innløst og står i veien for anleggsgjennomføringen.

Selve hovedkontrakten på veibyggingen vil bli lyst ut i løpet av oktober.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur