Foto: Statens vegvesen
Publisert: 26.05.2023 

Forbereder mer asfaltering på riksveiene

Statens vegvesen forbereder seg på å legge rundt 150 km ekstra asfalt på riksveinettet som en følge av regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Dette kommer i tillegg til strekningene som allerede er planlagt i 2023. Om regjeringas forslag blir vedtatt i Stortinget, vil Statens vegvesen for første gang ha et budsjett som ikke øker forfallet på riksveiene.

– Å ta vare på det vi har er det fineste vi kan gjøre for samfunnet. Ny asfalt er med på å øke verdien på veiene vi allerede har og det vil trafikantene merke raskt, sier Bjørn Laksforsmo, divisjonsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

I vedlegget «Mulige nye asfaltstrekninger riksveier 2023» ser du de nye strekningene som kan få ny asfalt om regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett blir vedtatt i Stortinget.

Tilstandsvurderinger, hensyn til gjennomføring og markedsmessige forhold kan gi endringer i sted og lengde på strekningene.

Klar oppfordring: –Vis hensyn til asfaltarbeiderne

Ny asfalt gir en jevn overflate med godt veigrep som gir tryggere veger og god kjørekomfort. I tillegg til trafikantenes sikkerhet, er det viktig å tenke på sikkerheten til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene som nå skal på jobb langs veiene våre.

Hvert år oppstår det dessverre trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet.

– Vi ber alle trafikanter om å ta det med ro og vise hensyn til de som jobber langs veiene. De er på jobb for oss alle, oppfordrer Laksforsmo.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur