Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Fornybar infrastruktur – en bærekraftig løsning for fremtiden
Fornybar infrastruktur – en bærekraftig løsning for fremtiden Livssyklusanalyser er en viktig tilnærming til infrastruktur, enten det dreier seg om vei, bru eller tunnel. Illustrasjon: Vianova / Baezeni

Fornybar infrastruktur – en bærekraftig løsning for fremtiden

Kontinuerlig drift produserer avfallsstoffer som øker trykket på miljøet. For å snu denne trenden er det viktig med en livssyklustilnærming til infrastrukturen vår.

EMNE: Infrastruktur
PUBLISERT: 10.December.2019

Babak Ebrahimi har forsket på ulike tilnærminger til å se veier og annen infrastruktur i et livssyklusperspektiv. Hensikten er å redusere utslipp og ivareta miljøet utenfor selve konstruksjonene – enten det er en vei, en bru eller en tunnel.

Life Cycle Thinking (LCT) handler om å gå utover analysene av materialer, produksjonssted og produksjonsprosesser for å inkludere miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser av et produkt i hele livssyklusen.

Veier sentralt for mobilitet

Ebrahimi poengterer at det er vanskelig å se for seg å bevege seg rundt uten å være i kontakt med en vei, faktisk er veier så viktige for oss og for våre daglige aktiviteter at uten veier ville det lamme grunnlaget for vårt samfunn og sivilisasjon.

– For å sikre at veiene gir den jevne ytelsen og «servicen» som vi trenger, investeres det årlig i drift og vedlikehold, i tillegg planlegger og bygger vi ny veiinfrastruktur for å gi merverdier og et positivt bidrag til eksisterende nettverk av veier. På grunn av kontinuerlig drift, vedlikehold og bygging er det konstant etterspørsel etter naturressurser og naturlige råvarer og byggematerialer blir knappe.

– Kontinuerlig drift produserer avfallsstoffer som øker trykket på miljøet, for å snu denne trenden er det viktig med en livssyklustilnærming (basert på LCT) for å få et helhetlig syn på veiinfrastrukturen vår og inkludere alle faktorer som påvirker mennesker og økosystemet negativt, understreker han.

– Jeg har konsentrert meg om å identifisere «hull» innenfor domenet miljø og økonomisk vurdering av veiinfrastruktur, med blikk på den norske transportpolitikken. Ved å gjøre dette ble forskjellige modeller og metoder brukt for å bygge bro mellom hullene, nemlig livssyklusvurdering, statistikk og materialflytregnskap. Jeg brukte de norske veinettverkene som en casestudie, men med den intensjon at resultatene skulle være – til en viss grad – generaliserbare, sier han.

Har forsket på norske veier

Anleggsmaskiner som brukes – enten det er i steinbrudd eller langs vei – bidrar til utslipp på grunn av at de forbruker store mengder ikke-fornybart drivstoff.

– Til tross for den eksisterende forskningen på miljøpåvirkningene i driftsfasen fra anleggsmaskiner, var det mangel på inngående kunnskap om miljøpåvirkningene forbundet med anleggsmaskiner gjennom hele livssyklusen. Derfor har jeg jobbet med å gjennomføre en livssyklusanalyse for å estimere de potensielle miljøbelastningene som er forbundet med hele levetiden til visse anleggsmaskiner som brukes i Norge. I analysen min inkluderte jeg usikkerhetsanalyse i tillegg til analyse av fasene utenom driftsfasen, forklarer han.

Babak Ebrahimi forteller at han har forsket på norske veier og analysert materialbehovet over tid.

– For å kunne bygge bærekraftige veier kreves en mer helhetlig tenkning for å sikre at vi utnytter naturressursene og erstatter behovet for å skape veier fra bunnen av. Over tid lagres det enorme mengder naturressurser i veiinfrastrukturen som kan gjenbrukes som en sekundær kilde til materialer, sier han.

Ebrahimi forteeller at man ved hjelp av komplekse analysemetoder kan beregne materialstrømmen og materialenes levetid.

– Vedlikehold av veinettet at fører til en materialøkning med 9% – 10% mellom 2018 og 2050. Årsaken til veksten i perioden 2018-2050 er på grunn av kontinuerlig vedlikeholdsbehov.

Her finner du avhandlingen:

Performance Measures of Road Infrastructure – A Life Cycle Thinking Approach

Mest Lest

Signerte rammeavtale innen prosjektering og rådgiving

Historisk kontraktsignering mellom Nye Veier og BetonmastHæhre Anlegg

NCC vant stor asfaltkontrakt i Vestfold

Digitalisering av bransjen

Smarte byer: Smarte gatelys

Renser morgendagens vann

Anleggskontraktene har blitt for store for norske entreprenører

Mapei leverandør til Follobanen

Norconsult og Asplan Viak planlegger bybane fra Bergen sentrum til Åsane

Sweco bidrar til polsk klimaløft

Fornybar infrastruktur – en bærekraftig løsning for fremtiden

Ringeriksbanen og E16: Kjempeløft for samferdsel i Sør-Norge

Miljørydder byfjord med kortreiste steinmasser

Arctic Corridor gir jernbane til Kirkenes

Informasjon i sanntid om alle på veien

Vegvesenet innfører karakterbok for entreprenører: Godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse

Workshop om utslippskutt i veibygging

Vegvesenet søker løsninger ingen har sett før

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Kan bli spennende testområde for nye transportløsninger

Avrunder ni års forbedringsjobb

Komplekse flyplassprosjekter utfordrer VA-faget

Én app for all kollektivtrafikk i Norge

Signerte kontrakten på Nord-Norges største driftskontrakt

Trafikksikkerhetsforeningen er godt i gang med sin sommerturné 2019

Framtidens biler kan lette kravene til vegutforming

En million tonn asfalt gjenbrukes hvert år

Satser på tunnelrehabilitering

Mye vindkraft under bygging

Anleggsbransjen blir stadig grønnere

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

Smarte nett blir enda smartere

Etterslep på veiene, tross milliarder til samferdsel

Skal kutte kost på lange bruer

Sterkere fokus på materialenes klimaavtrykk

Slik håndteres en tunnelbrann – minutt for minutt

Vellykket demonstrasjon av Norges første førerløse brøytebiler

Folk er opptatt av drikkevannet sitt

Norske veier blir stadig bedre – og sikrere

Bane NOR velger Siemens til å digitalisere norsk jernbane

Samferdselsministeren ønsker riktig bruk av fartsgrenser ved vegarbeid

Nå kommer den nye sykkelruta på Frogner

Gjenbruk av asfalt blir viktig i fremtiden

Nye Veier løser støyproblemene på E6 forbi Fåberg og foreslår nytt kryss sør i Øyer

Styrker Avinor Oslo lufthavns posisjon som internasjonalt knutepunkt

Banebrytende bruarbeid

Heldigitalt vannkraftprosjekt

Latvian State Roads søker ekspertise i Norge

Jordskjelvjakt i Bjørnafjorden

Rubb AS mot rekordomsetning med sin patenterte Thermohall løsning

Større forutsigbarhet med ny ledningsforskrift

Beklager to dårlige punktlighetsmåneder

Nytt pukkverk i Re utfordrer markedet i Vestfold

E105 blir «Blålysveg»

Er vann dyrt, Morten Meyer?

Prosjektet og integrert samhandling er viktigst

En bru klemmes inn

Et stort steg for trafikanten

Sjelden og viktig mulighet for norsk ITS-miljø

Bilistene ønsker mindre monotone tunneler ved bruk av farger og belysning

Vannforsyning ved krisesituasjoner

Vil ha flere kvinner til å drive VR-utviklingen

Visjonær mobilitet i Berlin

Fare for ny flomtopp

Ønsker å bruke konkurransepreget dialog på E39

Vi kan bygge lange og lette hengebruer

Sikter mot en grønnere fremtid

Hva skjer med flytebruer og hengebruer når det er kraftig vind?

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Vegvesenet er i gang med digital vegbygging

Titania får Norges største hjullaster

Nå har produksjonen av Oslos nye trikker startet

Inviterer til Asfaltdagen 2018

Ordføreren lyste opp Bergen?

Arktisk jernbaneforbindelse: Styrker forbindelsen i Nord

Engcon tilter nå automatisk med Trimble – gir økt effektivitet

GjordGjorde mer enn opprinnelig planlagt for jernbanen i Osloe mer enn opprinnelig planlagt for jernbanen i Oslo

Rejlers Norge selger Rejlers Telecom til OneCo

Etter planen i Stavanger

På fire hjul i svingen

Nytt navn og ny leder

EBA, Nye Veier og RIF fortsetter møtesamarbeidet

Skal bygge rassikring for 210 millioner

Assemblin fikk rørkontrakten for jernbanehotellet i Drammen

«Lurebru» var luresak – flo og fjære gir ingen høydeforskjell

Den smarte byen er grønn, bærekraftig, digital og sosial

Første Rogfast-entreprise klar for markedet – verdens dypeste tunnel

Oppgradert E105 mellom Kirkenes og Murmansk åpnet

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Nye Veier prøver ut total samhandling

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

Nye Veier har valgt entreprenør til veidrift

Norskledede smartgridprosjekter i fokus

Over 14.000 bruinspeksjoner i 2017

ABB og SNC-Lavalin etablerer Linxon for å levere løsninger til kraftbransjen

Sprikende om konsekvenser av bilfri by

Mer bærekraftig veiforvaltning

Hoppeplikten

Cramo inngår samarbeid med NRC Group

Besøkte norskdrevet tunnelprosjekt under Atlanterhavet