Emner
Publisert
13.12.2017

Første skisser for bru over Nordfjorden klare

Planleggingen av E39 mellom Byrkjelo og Grodås går fremover. Broen mellom Svarstad og Frøholm blir nær 1,8 km lang - nesten 400 meter lenger enn Hardangerbrua. Statens vegvesen har i løpet av det siste året jobbet videre med veglinjer og bruløsing, etter at prosjektet E39 Byrkjelo-Grodås hadde planoppstart i fjor vår. Vi har mellom annen […]

Planleggingen av E39 mellom Byrkjelo og Grodås går fremover. Broen mellom Svarstad og Frøholm blir nær 1,8 km lang - nesten 400 meter lenger enn Hardangerbrua.

Statens vegvesen har i løpet av det siste året jobbet videre med veglinjer og bruløsing, etter at prosjektet E39 Byrkjelo-Grodås hadde planoppstart i fjor vår.

Vi har mellom annen jobbet med konkrete løsninger for den store hengebrua over Nordfjorden. På grunn av større lengde og dermed økte krav til stabilitet, vil selve brukassen bli bredere enn Hardangerbrua. Det betyr at vi får fire kjørefelt over broen, med forbikjøringsfelt. Det vil også være mulig å få til en kryssløsning på nordsiden av fjorden, sier planleggingsleder Ellen Njøs Slinde i Statens vegvesen.

Broen er visualisert ut fra vegmodellane og brutegningene, og 3D-modell av broen er koblede sammen med nye flyfoto av området. Illustrasjonene gir et godt inntrykk av hvordan broen vil bli seende ut i landskapet. Broen får en seglingshøgde på 75 meter, og på begge sider av fjorden går veid direkte fra broen og inn i tunnel.

Planlagt brufundament på sørsiden av fjorden står på dagens fv. 60, og når prosjektet blir bygd, vil fylkesveien bli lagt inn i en tunnel bak brutårnet. Brutårna vil få en høyde på rundt 250 meter, og hovedspennet blir i overkant av 1,5 km langt.

Et stort arbeid er også gjort med planlegging av tunneler og vei i dagen i Byrkjelo, Utvik, Innvik, Markene og Hornindal. Disse løsningene vil bli presenterte senere.

Den nye E39-strekningen mellom Byrkjelo og Grodås vil halvere lengden på strekningen, og korte ned reisetida til under den halve. Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning skal etter planen legges ut til offentlig ettersyn på forsommeren 2018, slik at planen kan vedtas i de tre kommunene vinteren 18/19.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur