Franzefoss og NOAH går sammen om å etablere massehåndtering med gjenvinningsløsninger på Bondkall i Oslo. Her står bærekraft- og utviklingssjef i Franzefoss Gaute Markussen og prosjektsjef i NOAH Kari Røseth ved det eksisterende anlegget. Foto: Franzefoss
Publisert: 01.04.2022 

Franzefoss og NOAH etablerer jordvaskeanlegg i Oslo

Behovet for god håndtering og gjenvinning av overskuddsmasser fra byggeprosjekter er stadig økende. Nå inngår NOAH og Franzefoss et samarbeid med intensjon om å etablere et fullskala gjenvinningsanlegg, et såkalt jordvaskeanlegg, i Franzefoss sitt pukkverk på Bondkall i Oslo.

Med dette samarbeidet kan Oslo og omkringliggende kommuner få et lokalt anlegg for mottak og gjenvinning av forurensede overskuddsmasser. I dag må slike masser transporteres mange mil ut av byen for å behandles eller deponeres. Klimaavtrykket og trafikkbelastningen knyttet til denne massetransporten har lenge vært på dagsordenen hos myndighetene.

– Et gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser på Bondkall vil ligge så nær markedet at transportbehovet, og dermed det miljømessige fotavtrykket, bedres betraktelig. I tillegg får vi resirkulert pukkfraksjoner til nye produkter. Dette reduserer bruken av jomfruelige masser fra det eksisterende steinbruddet. Dette er vinn – vinn på alle måter, sier prosjektsjef i NOAH, Kari Røseth.

Etableringen er i tråd med Oslo kommunes målsetning om bærekraftig håndtering av masser innenfor egne bygrenser.

– NOAH og Franzefoss har til sammen et svært solid fundament av kompetanse, erfaring og utstyr som gjør at vi kan levere markedets beste løsning for de lokale byggeprosjektene i og rundt hovedstaden, sier Gaute Markussen, bærekraft- og utviklingssjef i Franzefoss.

Og byggeprosjekter er det mange av. Det kan bli aktuelt å ta imot lettere forurensede masser fra grunnarbeider for byggeprosjekter, masseutskifting og lignende i Oslo.

– Med kort transportavstand til markedet er det mulig å benytte utslippsfri transport. Dette kan bli fremtidens klimanøytrale løsning i Oslo, legger Markussen til.

Fakta:

Franzefoss har et eksisterende pukkverk og massemottak på Bondkall ved Gjelleråsen. Anlegget utgjør i dag ca. 165 mål, og tar imot stein, restbetong og asfalt, samt driver uttak av stein. I tillegg tas det inn ferdig kompost og torv til jordproduksjon etter behov.

Sammen med NOAH planlegger Franzefoss å utvide denne gjenvinningsvirksomheten både i omfang og fraksjoner, blant annet ved å anlegge et gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser.

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Noe av reduksjonen kan tas ved å endre håndteringen av overskuddsmasser, og da kan en stor massehub på Bondkall være en del av løsningen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur