For å unngå overvannsproblemer på Høgda i Vestby har det blitt installert et fordrøyningsanlegg på 1302 kubikkmeter bestående av AquaCell overvannskassetter fra Norsk Wavin. Foto: Norsk Wavin
Publisert: 12.04.2024 

Fremtidens ekstremvær krever sirkulære løsninger

Norges økende ekstremvær blir stadig mer åpenbart, hvor tall fra Meteorologisk institutt viser stigende forekomst av blant annet kraftig nedbør. Wavin, en Orbia bedrift, har lenge spesialisert seg på overvannssystemer, hvor man ikke kun fjerner vann når det er for mye, men sørger for at man finner løsninger som jobber på lag med ekstremværet. Vann er en viktig ressurs – og det er behov for sirkulære tiltak for å tilpasse seg fremtidens vær.

Siste år har vært preget av oversvømmelser og tørke. 2023 var det varmeste året noensinne og nordmenn fikk kjenne på tørke og senere ødeleggende krefter fra stormen Hans. I disse tider, preget av rikelig snøfall, er vannmasser også et kjent fenomen i hele Norge på grunn av snøsmeltingen. Vidar Handal, Nordic Product Manager UCR i Wavin er godt kjent med endringen i norsk værsituasjon.

– Værets endringer med lange kuldeperioder og plutselig smelting av snø fører til uvanlige vannstrømmer. Fra oversvømmelser i kjellere til intense byger, også på vinterstid, gjør at det norske været blir mer uforutsigbart og intensivt. Nedbørsoppsamling og gjenbruk av vann for ikke-drikkbare formål er nå fokus, i motsetning til historisk praksis med bare avledning av vann, forteller Handal og forsetter:

– I Norge mangler det et ønske om å utnytte nedbøren som en ressurs. Å bruke prosessert drikkevann til toaletter, bilvask og lignende er ikke bare unødvendig, det er uheldig. Overvannsanlegg bør ikke kun være avløpssystemer, men også kilder til ikke-drikkbart vann. Ved å endre vår tilnærming til nedbør som en ressurs vil vi sikre fremtiden med løsninger som både håndterer de store nedbørsmengder, og samtidig ikke kaster bort potensielle ressurser.

Vann er en viktig ressurs som ikke kan kastes bort

Ifølge Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) må overvannsløsninger håndtere den kraftigste nedbøren som forventes å forekomme i løpet av 100 år, tilpasset det forventede fremtidige klimaet.

– Vann er en ekstremt viktig ressurs som ikke kan kastes bort, og vi tenker sirkulært når vi finner løsninger! Vi har løsninger på overvann og håndtering av vann, både på tak og bakkeplan, hvor vi tenker lenger enn kun å fordrøye og/eller infiltrere vannet når det kommer, men også hvordan det kan brukes. Våre takløsninger fokuserer på hvordan vi kan bruke regnvann, som er relativt rent, til ikke-drikkbare formål som eksempel toalettskylling og vanning av planter. PolderRoof er en av våre takløsninger med datastyrte ventiler som sørger for at vann slippes ut hvis det er behov for det, forteller Handal og fortsetter:

– På bakkeplan har vi kassettløsninger som Aquacell og Q-Bic Plus hvor vi, på samme måte som takløsningene, kan styre vannmengden i oppbevaringsmagasinene basert på værdata, så det ikke blir oversvømmelse i systemene. Vi kan dermed planlegge utslipp for å unngå oversvømmelser. Til de situasjoner hvor det er fokus på å avlede vannmengder, har vi rør som kan lede vann bort fra veiene, slik at vi unngår de kjente situasjonene med veiskader, oversvømmelser og trafikkproblemer ved skybrudd og lignende.

Det grønne kan også brukes til å håndtere det blå

At et tre bidrar med biodiversitet, skygge og estetikk i byer er ikke ukjent. Trær er også en aktiv brikke i å håndtere overvann hvor de største trærne kan drikke over 300 liter i døgnet. Et kjent problem med trær i bybildet er røtter som kommer opp fra asfalten, noe som både skaper farlige veier og dårlig vekstvilkår for trærne. Her har Wavin funnet et alternativ som skaper mulighet for trær i byens asfaltjungel.

– Vi har system som bidrar til sunne trær i bybildet som i seg selv vil bidra til mer skygge, fugleliv og hyggeligere byer å oppholde seg i. TreeTank er en trygg boks for trær å vokse seg store i, hvor røttene vokser i ukompakt jord, uten at treet blir forstyrret av trafikk og asfalt. Samtidig sikrer TreeTank-systemet også bæreevnen for trafikkerte overflater, noe som forhindrer ujevnheter som hull i veibanen og bidrar til en holdbar og funksjonell trafikkflate. Nansenparken på Fornebu er et av flere prosjekter som har valgt denne løsningen, utdyper Handal.

Mindre oversvømmelser – lavere vannregning

Ved siden av å minimere skader ved oversvømmelse og tørke, har Wavins vannløsninger også en direkte positiv konsekvens for innbyggernes vannregning.

– Vann og avløp i Norge er på selvkostprinsippet, det er sluttkunden som betaler. Blir det en reduksjon i produksjon av vann så blir det reduksjon i det kommunale gebyret. Det at man bruker vannet lokalt og ikke bare slippes ut, så blir det mindre vann som skal renses. Det koster å produsere drikkevann, og da kan man heller bruke de sparte midlene på andre ting, forteller Handal og avslutter:

– Norske klimaprognoser estimerer en økning av nedbør på opptil 40-50%. Gode overvannsløsninger er førsteprioritet da dette skaper så mange følgeskader. Men når man først bygger disse overvannsløsningene bør man også legge på litt og få en løsning som ikke bare løser et overvannsproblem, men også løser et vannforsyningsproblem - og er med på å bidra til et grønnere og triveligere byrom!

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur