Foto: Sweco
Publisert: 27.09.2023 

Fullfører forsterkning av Norges nest høyeste fyllingsdam

Etter to år med intensivt arbeid er et av Swecos mest krevende damprosjekter fullført.

Titania AS er en av verdens største produsenter av ilmenitt og driver et enormt gruveanlegg i Sokndal i Rogaland. Til gruveanlegget hører det til et deponi av sand og silt som demmes opp av en stor gruvedam. De siste års tragiske dambrudd ved gruvedammer, blant annet ved Brumadinho i Brasil, har ført til stort fokus internasjonalt på sikkerheten til gruvedammer. Titania engasjerte derfor Sweco for å undersøke sikkerheten til Gruvedam 1.

Et team bestående av dameksperter fra Sweco i Norge og Sverige fant i 2021 behov for at Gruvedam 1 måtte forsterkes. Dammen er forsterket med om lag 1,4 millioner m3 med sprengstein, og det er benyttet overskuddsmasse fra gruva til dambyggingen. Den er nå Norges nest høyeste fyllingsdam.

– Flere forhold har gjort prosjektet spesielt krevende. Blant annet mangler Norge et regelverk som er tilpasset bygging av gruvedammer, slik at vi i starten av prosjektet måtte utvikle egne kriterier og prinsipper for design, basert på internasjonale retningslinjer for gruvedammer kombinert med norsk regelverk innen vassdragsdammer, forteller Swecos prosjektleder Hilde Marie Kjellesvig.

Prosjektet har vært kjennetegnet av godt samarbeidsklima og vilje til å finne løsninger fra alle aktører, inkludert myndigheter. Det har vært avgjørende for at det kun har tatt 2 år fra revurdering til ferdig forsterket dam.

– Gruvedammer er teknisk kompliserte konstruksjoner, og feil design kan medføre dramatiske konsekvenser. Derfor har vi benyttet oss av avanserte og omfattende tekniske undersøkelser og analyser for å vurdere riktig tiltak. Vi har blant annet utført såkalte RCPTu-sonderinger med spesialutstyr fra Canada, som måler en rekke egenskaper ved deponimassene på store dyp. Våre eksperter har tolket måledataene og karakterisert de geotekniske egenskapene til deponimassene, samt hvordan de påvirker stabiliteten til dammen. Sammen med detaljerte laboratoriestudier av materialene, har vi fått godt grunnlag for å bestemme hvordan dammen skulle forsterkes. I tillegg har det vært viktig å overvåke dammens oppførsel under byggingen. Vi har benyttet oss av live-overvåkning med en rekke avanserte instrumenter, som har gitt oss mulighet til å følge dammens «helsetilstand» minutt for minutt, forteller prosjekteringsleder Andreas Fløystad.

Sweco har hatt eksperter involvert fra en rekke fagfelt, både fra lokale kontorer i Kristiansand, Grimstad og Flekkefjord, og fra andre Sweco-kontorer i landet.

– Bidrag fra Swecos spesialister innen gruvedammer i Sverige, med fagansvarlig Magnus Ljunggren i spissen, har også vært viktig for prosjektet, legger Fløystad til.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Les også