Emner
Publisert
25.11.2021

Fylkesråd for samferdsel signerer ny elektrokontrakt for Troms og Finnmark fylkeskommune

Troms og Finnmark fylkeskommune markerer nylig ny drifts- og vedlikeholdskontrakt for Troms med elektrofirmaet BMO elektro.

– Vi er glade for kunne signere en slik stor kontrakt i dag og ser fortsatt frem til et godt samarbeid med BMO Elektro AS. Endringer i kontrakten innebærer en større del egenkontroll over fylkesvegnettet, der kompetanse innen elektroforskrifter og oppfølging av dokumentasjon er viktig. Det er også viktig for oss bygge kompetanse om eget veinett sik at vi kan være tidlig ute med løse utfordringene folk opplever på veinettet vårt, og bidra til trygg ferdsel på veiene våre, sier Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen.

BMO Elektro AS har også dagens elektrokontrakt for området som hadde oppstart i 2017. Nå fornyer de til en ny kontrakt som trer i kraft 1. mars 2022 og varer ut august 2026, med mulighet for et års opsjon.

Den nye kontrakten er av verdi 39,5 mill. inkludert mva, og BMO Elektro AS var i konkurranse med Alta Kraftlag, Mesta og OneCo Infra for vinne kontraktsområdet. Kontrakten omfatter drifts og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg for fylkesveger og gang og sykkelveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner. Arbeidet dekker områdene Troms, Balsfjord, Troms, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy.

– Det er viktig kjenne sitt eget vegnett. Det gjør vi og derfor er vi veldig fornøyd med at BMO har vunnet anbudet, de har opparbeidet seg erfaring langs vegene være det er en sikkerhet for oss. Med det håper vi at vi kan møte de forventingene som lokalbefolkningen og lokalpolitikerne har til at være anlegg til enhver tid skal fungere, sier seksjonsleder drift og vedlikehold, Tor Ivar Johnsen.

Eivind Roska for BMO Elektro AS ser også fram til fortsette arbeid i Troms.

– I praksis blir dette en forlengelse av den forrige kontrakten vi har hatt i Troms. Vi har hastet nyttige erfaringer og fått god kjennskap til området vi nå skal bidra til drifte- og vedlikeholde. Vi ser virkelig fram til få videreføre det gode samarbeidet med Troms og Finnmark fylkeskommune.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur