Bildet viser et tykkvegget kobberrør fra 1930-tallet, som ofte har lenger levetid enn forventet. Levetiden til støpejernsrør stemmer godt med tidligere vurderinger. Foto: SINTEF
Publisert: 14.10.2021 

Gamle vannrør kan brukes lenger enn antatt

Forventet levetid for korrekt monterte tykkveggede kobberrør er lengre enn tidligere antatt, viser ny forskning. Å finne riktig tidspunkt for utskifting vil derfor være viktig både av hensyn til miljø, økonomi og brukerne.

En bygning og dens komponenter har ulike levetider, og vedlikehold må planlegges ut fra dette. For bærekraftig bruk av naturressurser er det avgjørende at produkter og materialer benyttes så lenge som mulig, repareres og i større grad brukes på nytt eller gjenvinnes.

– Viktig å finne riktig tidspunkt for utskifting

Levetiden kan forlenges ved å skifte komponenter med funksjonssvikt, men når installasjonen har vært i bruk et visst antall år, vil sannsynligheten for funksjonssvikt og lekkasjer øke markert.

En vannlekkasje medfører ofte store skader på bygningen, samt skader på løsøre og ulemper for virksomheten i bygningen.

– Man bør erstatte vanninstallasjoner før faren for lekkasjer og skader øker. For tidlig riving av installasjoner bidrar på den annen side til unødvendig uttak av nye ressurser og produksjon av avfall. Det er derfor viktig å finne riktig tidspunkt for vedlikehold og utskifting med hensyn til miljøavtrykk, kostnader og ulemper for brukene, forklarer senioringeniør Karolina Stråby i SINTEF.

Store variasjoner i belastning

Alder er det enkleste målet vi har for å beregne slitasje. Men det er store variasjoner i belastning og vannmiljø, noe som gjør det vanskelig å bruke alder som eneste parameter for når rørene skal tas ut av drift.

– Etablering av levetidsdata har hittil i høy grad vært basert på erfaringer og foregått usystematisk. For et bedre beslutningsgrunnlag er det derfor et stort behov for forbedrede levetidsdata, sier Stråby.

Har gjennomført omfattende undersøkelser

I dette prosjektet har målet vært å beregne forventet levetid for innendørs vannrør av kobber og avløpsrør av støpejern. Videre har forskerne sett på faktorer som påvirker levetiden, og metoder for måling og registrering av nedbrytningshastighet (korrosjon).

– Undersøkelsen viser at forventet levetid for eldre, korrekt monterte tykkveggede kobberrør er lengre enn tidligere antatt. Når det gjelder avløpsrør av støpejern stemmer levetidstallene i denne rapporten godt overens med tidligere vurderinger, sier Stråby.

Alle prøvene kommer fra vann- og avløpsinstallasjoner som er montert og driftet korrekt. Resultatene baserer seg på laboratorieundersøkelser av 163 prøver fra vannrør og 138 prøver fra avløpsrør tatt fra forskjellige bygninger i perioden 2002−2021. Rørprøvene er hentet fra bygg som er oppført i tidsrommet 1930–1980.

Levetiden til rør som er feilmontert, dårlig prosjektert eller utsatt for uvanlig korrosivt vann, er ikke med i vurderingene. Levetiden for glødde kobberrør som ble tatt i bruk på 1970-tallet, er ikke vurdert. Det samme gjelder for PEX-rør og avløpsrør av forskjellige plastkvaliteter.

Estimert levetid for ulike rørtyper

Basert på analyse av rørprøver tatt av SINTEF i perioden 2002–2021, hovedsakelig fra boligblokker oppført i perioden 1930−1980, er estimert levetid for vannrør beregnet til:

  • Kaldtvannsrør: 90−200 år (median: 148 år)
  • Varmtvannsrør: 71−167 år (median: 93 år)
  • Varmtvannssirkulasjon: 39−61 år (median: 43 år)

Vannrør i små dimensjoner har generelt kortere levetid på grunn av mindre godstykkelse og større vannhastighet.

Last ned rapporten: Levetider for vann- og avløpsrør i bygninger

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur