Mellom Kvernhusbakken og Tredal skal gang- og sykkelvegen langs E39, få nytt rekkverk. Strekningen ligger mellom Vigeland og Mandal. Arbeidet startet onsdag 22. mai og vil pågå på dagtid frem til og med 28. mai. Foto: Torgeir Hodne/Statens vegvesen
Publisert: 23.05.2024 

Gang- og sykkelvei langs E39 Vigeland får nytt rekkverk

Langs E39 mellom Kvernhusbakken og Tredal skal Statens vegvesen bytte ut rekkverket langs gang- og sykkelveien.

Arbeidet startet i dag, onsdag 22. mai, og vil pågå daglig fra klokken 07.00 til klokken 19.00 frem til og med tirsdag 28. mai. Unntaket er søndag 26. mai hvor det blir en pause i arbeidet.

– Vi skal bytte ut eksisterende rekkverk med et nytt. Et trygt rekkverk er viktig siden E39 går på nedsiden av gang- og sykkelveien, forteller Torgeir Hodne i Statens vegvesen. Han er byggeleder for prosjektet.

Mens arbeidet pågår, vil det fortsatt være mulig for syklister og gående å benytte gang- og sykkelveien mellom Vigeland og Mandal.

– Det blir satt opp sikring, og myke trafikanter blir trygt ledet fordi arbeidstedet, forklarer Hodne.

Det er entreprenør Trygg Vei som utfører arbeidet på vegne av Statens vegvesen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur