Emner
Publisert
04.04.2018

Gjennombrudd – RailCOMPLETE skriver norsk jernbanehistorie

Det skrives i dag norsk jernbanehistorie – RailCOMPLETE er nå i stand til å modellere spor, sporveksler, togdeteksjonsavsnitt, signaler, viapunkter og fiktive sluttpunkter, og setter dette sammen til såkalte forriglingstabeller. Forriglingstabeller er et tabellformat som viser hvilke krav som må oppfylles for at et tog skal få grønt lys for en togvei fra et sted […]

Det skrives i dag norsk jernbanehistorie – RailCOMPLETE er nå i stand til å modellere spor, sporveksler, togdeteksjonsavsnitt, signaler, viapunkter og fiktive sluttpunkter, og setter dette sammen til såkalte forriglingstabeller.

Forriglingstabeller er et tabellformat som viser hvilke krav som må oppfylles for at et tog skal få grønt lys for en togvei fra et sted til et annet. Det er en svært tidkrevende og møysommelig prosess å lage disse tabellene "for hånd".

RailCOMPLETE er nå i stand til å modellere spor, sporveksler, togdeteksjonsavsnitt, signaler, viapunkter og fiktive sluttpunkter, og setter dette sammen til forriglingstabeller.

– Så langt har vi støtte for å lage tabeller for togveier, skifteveier, forlengede togveier og forlengede skifteveier.

Utviklingsteamet arbeider målrettet for å ferdigstille alle de ca 20 tabelltypene iht Bane NOR sin «Veileder for forriglingstabeller» innen kort tid.

Eksempelet i denne artikkelen er en fiktiv stasjon. De tilhørende forriglingstabellene fra eksempelet kan du laste ned her.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur