Bildet er fra et skred, 13. mars 2022. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 14.03.2023 

Gjerden Fjellsikring AS fikk oppdraget med midlertidig skredsikring av E6 Langnesberga

Det er Gjerden Fjellsikring AS som vant konkurransen om midlertidig skredsikring av E6 Langnesberga i Snåsa kommune. Kontrakten ble signert mandag 13.mars.

Strekningen skal skredsikres på grunn av flere nedfall og skred fra bergskjæringene langs E6 og Snåsavatnet mellom Snåsakroa og Oldervika.

Det kom ved tilbudsfristen tilbud fra 5 tilbydere.

Dette skal gjøres

Følgende arbeider skal gjøres for å midlertidig skredsikre strekningen:

  • Prosjektet er en utførelsesentreprise.
  • Målet er å bedre forholdene på strekningen med tanke på trafikksikkerhet og fremkommelighet.
  • E6 har på denne strekningen en fartsgrense på 80 km/t og en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på 2400 kjøretøy (2400 kjøretøy i døgnet).
  • Oppdraget omfatter sikring av eksisterende bergskjæringer og sikring mot skred med 700 meter med steinspranggjerder.
  • Erosjonssikringen omfatter ca. 1400 m2 av veifyllingen mot Snåsavatnet.
  • Det er mål om oppstart av arbeidene etter påske og fristen for ferdigstilling er 31. oktober 2023.
  • Trafikkavviklingen under anleggsperioden blir at E6 stenges fra klokken 18:00 til 06:00 neste dag. Trafikk skiltes og ledes via fylkesvei 17 og fylkesvei 760.

Sikkerheten er viktigst

– Gjerden Fjellsikring AS har lang erfaring og bred kompetanse innen fjell- og bergsikring, og vi ser frem til å samarbeide med dem. Dette er et viktig og etterlengtet tiltak, og sikkerheten til trafikantene og de som skal utføre arbeidene må ha topp prioritet, sier byggeleder Per Fladvad i Statens vegvesen.

Kommer tilbake med mer informasjon om arbeidene

Firmaet har hovedkontor i Larvik, med avdelinger i Stavanger, Bergen og Trondheim, og utfører oppdrag i hele Norge. Gjerden Fjellsikring AS er del av konsernet Nordisk Bergteknik.

– Statens vegvesen og Gjerden Fjellsikring AS skal nå ha samhandlingsmøter for å planlegge oppstart og gjennomføring. Vi vil komme tilbake med informasjon når oppstartsdato er klar, sier Fladvad.

Arbeidene som skal gjøres er vurdert av Statens vegvesen som midlertidige sikringstiltak, da en tunnelløsning er ansett som den permanente løsningen. Tunnelløsning er ikke inne i gjeldende Nasjonal transportplan.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur