Sørtoget på Sørlandsbanen. Foto: Go-Ahead Norge
Publisert: 30.05.2024 

Go-Ahead Norge varsler rettslige skritt mot Mantena AS

Mantena har varslet at selskapet ikke vil levere vedlikeholdstjenester fra og med 1. juni 2025.

Go-Ahead Norge AS tar termineringen av vedlikeholdsavtalen til etterretning og har allerede varslet rettslige skritt mot Mantena for urettmessig terminering av avtalen. Go-Ahead har en forpliktelse mot både Jernbanedirektoratet og Norske Tog, og vil oppfylle de forpliktelsene selskapet har i henhold til disse avtalene.

– I tillegg til å ivareta statens verdier på den aller beste måten, er vi er spesielt opptatt av å ivareta medarbeiderne på Kvaleberg, og forsikre de om at driften på verkstedet kommer til å fortsette, sier Emil Eike, administrerende direktør i Go-Ahead Norge AS.

Mantena er det vedlikeholdsselskapet som hadde og har de aller beste forutsetningene for å inngi et riktig tilbud på vedlikehold av tog i Norge. De har vedlikeholdt togtypene som kjører på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen siden de ankom Norge som nye for flere tiår siden. Disse togene har bestandig kjørt på disse strekningene, og hjulslitasjen på Sørlandsbanen har alltid vært et kjent fenomen, spesielt for Mantena. Å hevde at dette kommer som en overraskelse nå faller på sin egen urimelighet. Å videre hevde at effekten av dedikering av tog til én og samme strekning også er en overraskelse, faller dessverre i den samme kategorien.

– Den økte slitasjen på togene som følge av at de dedikeres til en bestemt strekning er på ingen måte noe nytt. Dette erfarte vi når vi dedikerte tog til Gjøvikbanen etter den første konkurranseutsettingen i 2006. Gjøvikbanen er en svært kurverik bane og slitasjen er følgelig meget høy, tilsvarende Sørlandsbanen. Det var Mantena som vedlikeholdt togene den gangen også, så her har de førstehåndskunnskap og erfaring med hvordan vedlikeholdet derfor må tilpasses de ulike strekningene, sier Emil Eike, som også er tidligere administrerende direktør i NSB Gjøvikbanen AS i perioden 2009–2014.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur