Foto: Øystein Grue / Bane NOR
Emner
Publisert
20.05.2020

Goodtech bidrar til digitaliseringen av signalanleggene til Bane NOR

Goodtech har vunnet kontrakt med Bane NOR for bygging av 71 grensesnittskap for strømforsyning i forbindelse med at Bane NOR skal modernisere signalanlegget på hele Norges jernbane.

Dagens utdaterte teknologi erstattes med ERTMS (European Rail Traffic Management System) - et nytt digitalt system for å styre togtrafikken som er felles for alle europeiske land. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet.

Første jernbanestrekning som digitaliseres er Nordlandsbanen fra Grong til Bodø, som er omfattet av denne kontrakten. De forskjellige skapene skal stå i forbindelse med stasjoner, planoverganger, blokkposter, varsellamper og rasvarslingsanlegg.

Kontraktsverdien er i overkant av NOK 11 millioner og arbeidet påbegynnes umiddelbart med en stram tids- og leveringsplan.

Goodtech ble valgt som leverandør basert på kvalitet, gjennomføringsevne og pris.

– Goodtech er glad for å få muligheten til å bidra til digitaliseringen av norsk jernbane og ser frem til å ta fatt på arbeidet, sier Eric Staurset, konsernsjef i Goodtech.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur