Foto: Bane NOR
Publisert: 14.03.2023 

Gorm Frimannslund trer av som konsernsjef

Sammen med styret i Bane NOR har Frimannslund besluttet at han går av som konsernsjef i statsforetaket.

Frimannslund har lang erfaring fra samferdselssektoren. Han var mange år i Widerøe og SAS-systemet, før han i 2014 kom til Jernbaneverket. Høsten 2016 ble Frimannslund utnevnt som konsernssjef for Bane NOR. Nå har han og styret blitt enige om at det er riktig å fratre rollen som sjef for Bane NOR etter en krevende periode for den norske jernbanen.

– Gorm Frimannslund er en flott person som jeg har satt stor pris på å samarbeid med, sier Cato Hellesjø, styreleder i Bane NOR. Frimannslund har ledet Bane NOR gjennom krevende endringsprosesser basert på Jernbanereformen som ble vedtatt i 2015, og lagt grunnlaget for moderniseringen av jernbanen og utvikling på knutepunktene.

Frimannslund vil frem til og med januar 2024 være til disposisjon for foretaket.

Styret starter umiddelbart arbeidet med å finne ny konsernsjef for Bane NOR. Henning Bråtebæk konstitueres som ny konsernsjef fra og med i dag. Bråtebæk kommer fra jobben som administrerende direktør i drifts- og vedlikeholdsselskapet Spordrift AS, som i går formelt ble overdratt til Bane NOR SF.

Også Henning Bråtebæk har lang erfaring fra samferdselssektoren. Han har arbeidet til sammen 15 år i NSB Bane og siden Jernbaneverket. Deretter 11 år i ledelsen på Avinor Oslo lufthavn. De siste fire årene har han vært administrerende direktør for Spordrift-konsernet.

– Jeg er trygg på at Henning Bråtebæk vil lede Bane NOR på en utmerket måte fremover. Styret ser frem til å samarbeide med ham, og vi er takknemlig for at han takket ja til rollen som konstituert konsernsjef i Bane NOR, avslutter Hellesjø.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur