Foto: COWI
Publisert: 27.04.2023 

Grønn vekst sikrer rekordresultat i 2022

Til tross for store globale utfordringer leverer COWI sitt beste år hittil, og opplever vekst i alle ledd – fra nyansettelser til omsetning.

I 2022 lanserte COWI strategien FUTURE-NOW, som plasserer COWI sentralt innenfor den grønne omstillingen verden over. Målet er å bygge bærekraftig vekst gjennom å ta en aktiv rolle i å utvikle prosjekter i en mer bærekraftig retning. Strategien ga umiddelbare resultater.

I 2022 økte omsetningen med ni prosent til 2.208 millioner, mens resultatet økte med 24 prosent til 151,9 millioner kroner.

COWIs årsrapport kan lastes ned her

– Vi må alle bidra til arbeidet med den grønne omstillingen, både i Norge og resten av verden. I COWI jobber vi kontinuerlig med å finne løsninger for kundene våre og samfunnet som helhet. Med den solide fremgangen vi hadde i fjor er det tydelig at vi lykkes i dette arbeidet, og det gleder meg å se at vi er en foretrukket samarbeidspartner for å sikre overgangen til grønn energi, bygg og infrastruktur, sier Birgit Farstad Larsen, administrerende direktør i COWI.

I januar i fjor annonserte COWI at de, som første i bransjen, tar et tydelig standpunkt mot å arbeide med fossile prosjekter.

– At vi har forpliktet oss til å jobbe med bærekraftige prosjekter har styrket COWI som selskap. Det har vært en klar fordel med en tydelig grønn profil i markedet. Vi ser at dette også har hatt en positiv effekt på vår evne til å beholde og ansette dyktige medarbeidere, i et marked der alle kjemper for de samme kvalifiserte kandidatene, forklarer Larsen.

I fjor hadde COWI en organisk vekst på 96 ansettelser fra 2021.

– Faktisk så har vi økt antall ansatte med 7,3 prosent. Dette er en av årsakene til veksten og resultatene vi hadde i fjor, legger Larsen til.

En helthetlig bærekraftstilnærming

Gjennom FUTURE-NOW-strategien forplikter COWI seg til å kun påta seg prosjekter som bidrar til å dra verden i en mer bærekraftig retning. Målet er at 100 prosent av omsetningen skal komme fra slike prosjekter innen 2-4 år. Samtidig jobbes det internt i bedriften med å få ned egne utslipp.

Likevel økte utslippene økte noe i 2022 på grunn av blant annet opphevede pandemirestriksjoner, økning i antall ansatte og metodeforbedringer i målingen.

– For å demonstrere engasjementet for å redusere vårt eget fotavtrykk har vi forpliktet oss til å sette vitenskapsbaserte klimamål gjennom Science Based Target initiative (STBi). Vi har satt konkrete og ambisiøse mål for denne reduksjonen, slik at vi lykkes med vårt løfte om å bli karbonnøytrale før 2050, avslutter Larsen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur