Entreprenørservice

Email
Kopier link
Del med

Entreprenørservice AS ble stiftet i 1962 etter initiativ av Ing. F. Selmer AS, Oslo og AB Skanska Cementgjuteriet, Stockholm (senere Skanska AB). Firmaets bærende idé var å utføre avanserte fundamenteringsarbeider og en rekke spesialarbeider innenfor geoteknikk, boring og betongteknologi.

Fagområdene er i dag fortsatt nært beslektet med de opprinnelige, og ES har na fire avdelinger med spesialfelt; spræytebetong, boring, TBM og fundamentering.

Firmaet har hatt en jevn vekst fra starten og har nå en omsetning pa ca. 520 mill og 180 ansatte.

Våre tjenester

BoringFundamenteringSprøytebetongTBM