Konnekt

Email
Kopier link
Del med
  • For å levere på samfunnets endrede transportbehov, er Norge avhengig av riktig og tilstrekkelig kompetanse. Som en del av sitt sektoransvar innen samferdselskompetanse, har Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen gått sammen for å etablere Konnekt.
  • Konnekt skal bidra til en mer strategisk styring av kompetanseutvikling på nasjonalt nivå, slik at vi sammen evner å skaffe til veie riktig og tilstrekkelig kompetanse til samferdselsprosjekter i årene som kommer. Det foreligger i dag stort potensiale for samarbeid mellom de ulike aktørene i sektoren om hvilken kompetanse som bør utvikles og hvordan ressursene bør prioriteres. Ved å samle næringslivet, samferdselsmyndigheter og utdanningsinstitusjoner, sørger Konnekt for et effektivt samarbeid der aktørene sammen definerer fremtidens behov.

 

Våre tjenester

Kompetansesenter

Kontaktinformasjon

Sted
Biskop Gunnerus gate 14, 0185 Oslo
Telefon
+47 459 78 800