Leca Norge

Email
Kopier link
Del med

Leca er Europas ledende produsent av lettklinker. Et enkelt, lett materiale med innovative fordeler.

Leca Lettklinker har vært brukt til anlegg og geotekniske applikasjoner i årtier, og har etter hvert fått en lang liste med vellykkede referanseprosjekter. Leca-kula har egenskaper som etterspørres i de mest kompliserte og krevende prosjektene. Lav densitet, høy trykkfasthet, god isolasjonsevne, lett vekt og gode dreneringsegenskaper kombinert med meget rasjonell håndtering gjør Leca Lettklinker meget konkurransedyktig i anleggsprosjekter.

Leca Lettklinker er også et naturprodukt. Brent leire har vært brukt i tusenvis av år på mange forskjellige områder. Det er motstandsdyktig mot frost og kjemikalier og holdbart over tid. Leca Lettklinker kan graves opp og gjenbrukes fullt ut i nye geotekniske applikasjoner.

De viktigste funksjonene for Leca Lettklinker er:

Stabilitetssikring gir mindre risiko for utrasing og skadelige deformasjoner

Setningsreduksjon forebygger setninger som gir skader på vei- og jernbanelegeme, ledninger og andre konstruksjoner

Jordtrykksreduksjon ved tilbakefylling mot grunnmur, støttemur, brulandkar o.l.

Kompensert fundamentering masseutskifting) gir en tilnærmet setningsfri direkte fundamentering

Frostsikring av veier, jernbaner, grøfter og kunstgressbaner.

Lav romvekt og enkel utlegging kombinert med høy kvalitet, fører til at Leca Lettklinker er et meget konkurransedyktig alternativ til andre typer lette materialer og grunnforsterkningsløsninger.

Derfor brukes Leca Lettklinker i utstrakt grad til prosjekter så forskjellige som:

  • Vei og jernbane
  • Grønne tak
  • Idrettsbaner
  • Isolasjon under og rundt store og små bygg
  • Ren fyllmasse
  • Drenering
  • Ikke minst er levering med blåsebil en meget effektiv leveranseform, spesielt der det er vanskelig adkomst. Blåsebilen har kapasitet på ca 60 m3 i timen, og kan blåse inntil 70 meter horisontalt og 30 meter vertikalt

 

Våre tjenester

DreneringGrønne takIdrettsbanerIsolasjon under og rundt store og små byggRen fyllmasseVei og jernbane

Kontaktinformasjon