Illustrasjon: Nye Veier
Publisert: 18.06.2024 

Hæhre Entreprenør AS skal bygge nye E6 Ranheim–Sveberg

Kontraktsverdien er på om lag 2,2 milliarder kroner. Den nye veien skal være klar for trafikk i løpet av sommeren 2027.

– Vi er fornøyde med at vi nå kan komme videre i utbyggingen av ny E6 fra Ranheim til Sveberg. Det er mye trafikk på denne delstrekningen og den nye veien vil gi bedre trafikkflyt og øke trafikksikkerheten. Det var sterk konkurranse mellom tre solide og kompetente tilbydere. Nå skal vi inn i en samhandlingsfase med Hæhre Entreprenør AS for å avklare arbeidsomfanget og ser fram til det videre samarbeidet, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av ny E6 mellom Ranheim og Sveberg. Strekningen er ca 12,5 kilometer lang fordelt på 10,8 kilometer vei i dagen og den cirka 1,7 kilometer lange Væretunnelen.

– Dette er en viktig milepæl for prosjektet og godt å få på plass ny totalentreprenør. Folk vil etter hvert se mye anleggsaktivitet ute. E6 er en vei med mye trafikk og det er ikke til å unngå at anleggsarbeidet vil påvirke trafikken og føre til andre ulemper. Derfor er vi særlig opptatt av at den nye entreprenøren skal prioritere trafikksikkerhet og fremkommelighet i anleggsfasen, og etablere god dialog med berørte naboer og publikum. Vi i selskapet ser veldig frem til å komme over i en ny fase og få bygget ferdig veien. Det er nok også mange som bor i området som vil sette pris på at det nå blir fremdrift, sier Magne Ramlo, prosjektsjef for E6 Ranheim–Værnes i Nye Veier.

Rambøll Norge AS er med som rådgiver og skal blant annet stå for prosjekteringen.

Fakta om prosjektet :
  • Ferdigstillelse av fire-felts motorvei fra Ranheim til Sveberg.
  • Fartsgrense 110 kilometer per time.
  • Ombygging av tre toplanskryss og to kryss skal kompletteres med nye ramper.
  • 30 nye konstruksjoner, hvorav 7 er ferdig bygget og to delvis ferdig bygget.
  • Det skal rives 16 eksisterende konstruksjoner.

Som del av prosjektet skal det også etableres ny vannforsyning for Malvik kommune med et ledningssystem langs traséen fra Være til Sveberg. Vi har påbegynt arbeidene med ledningen og skal ferdigstille dette som del av oppdraget som Hæhre Entreprenør AS nå har fått. Nytt nordgående løp for Væretunnelen er ferdig sprengt og sikret. Det eksisterende tunnelløpet skal rehabiliteres og utvides noe i nord på grunn av krav til sikt.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur