Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Har blitt tildelt nok en betydelig jernbaneteknisk kontrakt
Har blitt tildelt nok en betydelig jernbaneteknisk kontrakt Foto: NRC Group

Har blitt tildelt nok en betydelig jernbaneteknisk kontrakt

NRC Group sin banedivisjon har blitt tildelt en kontrakt av Bane NOR på forberedende arbeider på UDK 33, nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. Det nye dobbeltsporet er en del av den store InterCity utbygningen på Østlandet, og oppstart er satt til våren 2020.

EMNE: Bane
PUBLISERT: 08.January.2020

Kontrakten er en utførelsesentreprise basert på NS8405, og arbeidet som skal gjennomføres er forberedende arbeider grunnarbeid og jernbaneteknikk på strekningen Drammen—Gulskogen. Byggeperiode er estimert til 20 måneder, med overlevering september 2021.
Kontraktens verdi er på 175 MNOK.

Tverrfaglig entreprise

Prosjektet nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er en del av InterCity-satsingen, som er en storstilt utbygging av jernbanen på Østlandet.

– Vi ser frem til å være en del av denne massive satsningen på jernbane i Norge, og sørge for en smidigere reisevei for en rekke brukere – og samtidig bidra til at landet vårt har en bærekraftig infrastruktur, sier Hans Olav Storkås, Daglig leder i NRC Group Norge.

– Prosjektet passer oss som organisasjon meget bra, da det er et prosjekt hvor mange disipliner er involvert. Vi har den største delen av verdikjeden i eget hus, med eksempelvis sporbygging, KL-anlegg, Signalarbeider, riving, VA-arbeider og massedeponering for å nevne noe, og vi ser at dette er en stor fordel i prosjekter som dette, avslutter Storkås.

Mest Lest

Forsker på ITS-løsninger for autonome ferger og skipsfrakt «on-demand»

Årets asfaltprogram

Vi blir bedre av kommunale krav

Offentlig sektor prøver – men lykkes ikke

– En milepæl som først og fremst er tunnelarbeidernes dag

Åpnet landstrømanlegg i Oslo

Frykter at EU-krav demper PCB-jakt

Myk landing etter en hard vinter

Avinor får i oppdrag å planlegge ny flyplass

Prosjektet og integrert samhandling er viktigst

Det største vegprosjektet i Troms fylkeskommunes historie

Privatisering av brufølge utsettes til senere i år

– Hva ville dere gjort i min stol, spør Bettina Sandvin

Kobling av jernbanedata skal gi smartere vedlikehold og mer presise tog

Bossnettet i Bergen hevder seg i verdenstoppen

Kortreiste trebruer til E6

Nå begynner forskerne å få resultater som kan brukes i planleggingen av utbedret og ferjefri E39

Tunnelboring i godt driv

Fornybar infrastruktur – en bærekraftig løsning for fremtiden

Masterpris for gangbare forslag som gir mindre bilkjøring

Løsning for ny E6 i Åsen?

Digitalt veiforvaltningssytem snart klart

Historisk kontraktsignering mellom Nye Veier og BetonmastHæhre Anlegg

Regjeringen vil dele data fra samferdselssektoren – ønsker flere smarte løsninger

Nye rekkverk gir bedre sikkerhet

Fire entreprenørar har levert tilbod på bygging av Nordøyvegen

WSP Norge AS får ny administrerende direktør

Norge kan få verdens første flytende hengebro

Separasjon i årets VA-Bacheloroppgave

Veiprosjekter klart de mest vellykkede sammenlignet med andre sektorer

Sporveien tar i bruk komposittsviller

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Grønn og digital

Sparer 2100 kWh i uka med radarstyrt gatelys

Ønsker nye klimavennlige metoder for å hindre kvikkleireskred

Viktig å redusere konfliktnivået i bransjen

Nye Veier prøver ut total samhandling

Kontrakter for 50 millioner på én uke

Vi skal få størst mulig nytte av prosjektene

Biologisk mangfold kan dempe de negative effektene av klimaendringene

Etterlyser nye idéer om tunnelredning

Pådrivere for grønne og varmere bysamfunn

Trafikksikkerhetsforeningen er godt i gang med sin sommerturné 2019

Lavtemperatur-asfalt gir mindre utslipp og bedrer arbeidsmiljøet for asfaltleggerne

Nytt pukkverk for å møte dagens og fremtidens behov

Ny riksvei fra Løten-Elverum bygges på rekordtid

Et gigantprosjekt under bygging

Cramo inngår samarbeid med NRC Group

Ferdigstiller arbeidene under Ekeberg for Bane NOR på Follobanen

Ønsker å heve kompetansen i bransjen

NASTA og SINTEF skal utvikle utslippsfrie gravemaskiner

Vinner nok en stor kontrakt i Trikkeprogrammet

Statnett gir Certego fornyet tillit

COWI kjøper rådgivningsselskapet AnkoNova

Historisk avtale mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR signert

Rekordoptimisme blant maskinentreprenørene

Bergen får mer jernbanegods og færre lastebiler

Nye Veier skal bygge ny E39 for over 50 milliarder

Får Norge verdens lengste flytebro på Ferjefri E39?

Involverer innbyggerne med ny teknologi

Ser mange miljøsvin på anbudsskogen

Norsk teknologi øker kriseberedskapen på Svalbard

Slik tanker du skikkelig

Asfalt er blitt stadig grønnere

Vegvesenet med nybrottsarbeid for OPS-kontrakter

Klima og bærekraft i samferdselsprosjekter

Avinor forbereder utbygging på Tromsø lufthavn

Satser på samferdsel og byutvikling i Bergen

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

Bane NOR takker NCC

Milliardmilepæl for fornybar energi i verden

Trafikksikkerhet ved arbeid i tunneler

Raskere og bedre utbygging med veiutviklingskontrakter

Nye Veier fremskynder byggestart på delstrekninger

Norgeshistorias største godsundersøking – på 48 timar

Brudd på kravene til sikring av arbeidsområder

Ny entreprisemodell på E6 Helgeland

Leverer løsninger til intelligent vei

Vil forberede nødetatene

Hvordan skape trygge veier for flere trafikantgrupper?

Viser hvor viktig det er å vise fram arbeidet vårt!

Europas første plussby kan bli norsk

Skredanalyse: Mer vei vil regne bort

Slik blir Bekkelagsbadet

– Udokumenterte overskuddsmasser er både ulovlig og skadelig

Nye Nederkvern bru er klar for vårflommen

Forbedrer effektiviteten og sikkerheten i tog med banebrytende transformator

Veien mot et smartere Bergen

Ringeriksbanen og E16: Kjempeløft for samferdsel i Sør-Norge

Fremtiden kommer ikke brått

Norconsult har vunnet viktige rammeavtaler innen sikkerhet

Anvendbart på hele infrastrukturen vår

Er vann dyrt, Morten Meyer?

Intelligent kamerasystem og strømløsninger gir tryggere tunneler

Handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018–2029 fastsatt

Hvorfor øker problemene for underentreprenørene?

Ordføreren lyste opp Bergen?

Beregningsmetodene for mernytte av samferdselsprosjekter utvikles stadig

Gratis kollektivtransport: Godt for folkehelsen