Odd Helge Innerdal (til venstre), prosjektleder i Statens vegvesen, og Torkil Næsbø (til høyre), Næsbø Skog AS under kontraktsigneringen tirsdag. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 24.11.2023 

Har valgt entreprenør til forberedende arbeid

Statens vegvesen har valg entreprenør til skogrydding langs ny E39 mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune.

Det var god konkurranse og fire entreprenører leverte tilbud. Jobben ble gitt til den som hadde laveste pris, og det var Næsbø Skog AS. Tirsdag 21. november ble kontrakten med en verdi på 3,5 millioner eksklusive mva, signert.

Det Næsbø Skog AS nå skal gjøre er å fjerne skog og vegetasjon langs den nye veilinja, som en del av forberedelsene til selve veibyggingen. Skogryddingen skal gjøres i god tid før hekkeperioden for fugler våren 2024.

Mengde skog som skal fjernes:

  • Gran: 1870 kubikkmeter
  • Furu: 2380 kubikkmeter
  • Lauv: 1115 kubikkmeter

Totalt areal inklusiv skog, buskas og annet trevirke er 460 000 kvadratmeter.

Næsbø Skog AS regner med å starte opp i løpet av første halvdel av desember, og skal være ferdige 1. mars 2024.

Flere kontrakter ute i markedet

E39 Stormyra–Staurset er siste delparsell av prosjektet E39 Betna–Stormyra. Delparsellen omfatter bygging av 10,6 kilometer ny to‐felts vei. Selve hovedkontrakten på veibyggingen er også lyst ut i markedet. Her vil det bli to tilbudsrunder og signering av kontrakt er forventet å skje i april 2024.

Statens vegvesen har også lyst ut en forberedende kontrakt for riving og sanering av bygninger som er innløst og står i veien for anleggsgjennomføringen. Her er det gitt tilbudsfrist til den 6. desember 2023 og signering av kontrakt er planlagt i januar 2024.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur