Direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner mener regjeringen har lagt fram en historisk visjonsløs transportplan. Foto: Jill Johannessen/Samfunnsbedriftene
Publisert: 22.03.2024 

Historisk visjonsløs transportplan

– Regjeringens forslag til ny nasjonal transportplan vil stå igjen som det endelige beviset på en feilslått transportpolitikk, sier direktør Kjell-Olav Magne Gammelsæter i Norske Havner.

Regjeringen la i dag fram ny Nasjonal transportplan (NTP) som skal gjelde for perioden 2025–2026. Da de valgte å fremskynde behandlingen av ny transportplan med ett år, var begrunnelsen at gjeldende plan ikke var et troverdig styringsinstrument som la til rette for realistiske prioriteringer for de utfordringene Norge står overfor.

– Problemet er at regjeringen ikke har klart å løsrive seg fra ideen om å bruke historiske løsninger på framtidens utfordringer. Planen vil i liten grad bidra til å løse utfordringene med klimautslipp, unødvendige arealbeslag og redusert naturmangfold. Den vil heller ikke legge til rette for aktiv næringspolitikk, sier Gammelsæter.

– Tiden er overmoden for en reell evaluering av NTP og en omorganisering av transportetatene. Vi trenger et sterkt direktorat som planlegger transportpolitikken uavhengig av transportformer, som kan bidra til nytenkning og se transportpolitikken under ett.

Nedprioriterer kyst

Gammelsæter reagerer spesielt på at kysten blir nedprioritert i NTP.

– Regjeringen leker med tall når de sier at de styrker satsingen på kysten. I gjeldende NTP går litt over tre prosent til kysten, mens regjeringen nå går inn for at kysten bare skal ha 2,8 prosent av rammen i NTP. Dette er en nedprioritering av kysten, sier Gammelsæter.

Han legger vekt på at transportsektoren står for vel 30 prosent av Norges klimagassutslipp.

– Derfor må også de store kuttene tas på transport. Det klarer man ikke uten en satsing på mer klimavennlige transportformer. Hvis man ikke satser mer på sjøtransport, vil man ikke klare å innfri klimaforpliktelsene.

Nedprioriterer klima

NTP som legges fram i dag skal vare frem til 2036. Allerede i 2030 – halvveis i NTP-perioden – skal de norske klimautslippene være redusert med 55 prosent i forhold til 1990-nivået. Det er målet regjeringen har meldt inn til FN i henhold til Parisavtalen. Så langt har Norge bare klart å redusere klimagassutslippene med 4,7 prosent.

– Da regjeringen tiltrådte sa statsministeren at klima skulle være rammen om alt. Nå har vi fått enda en plan som ikke tar klima på alvor, sier Kjell-Olav Gammelsæter.

– Her er det ingen beregninger eller tydelig tiltak for å redusere utslippene. Hvordan skal man vite at transportsektoren reduserer sine utslipp om man ikke en gang klarer å beregne utslippene av tiltakene i NTP? Hvordan skal man da måle effekten av politikken framover?

Gammelsæter mener arbeidet regjeringen har lagt ned, rett og slett ikke er godt nok.

– Når ikke regjeringen en gang klarer å svare ut klimaforpliktelsen, vil ikke NTP være et troverdig styringsinstrument. Da vil den bare havne i den samme skuffen som allerede inneholder gjeldende NTP. Nå må Stortinget vise ansvar og be regjering starte på nytt, sier Gammelsæter.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur