Veidekkes HMS-direktør Hege Tungesvik. Foto: Veidekke
Publisert: 26.09.2023 

HMS-uken er i gang

I går startet Veidekkes årlige HMS-uke der hele selskapet setter helse, arbeidsmiljø og sikkerhet på timeplanen. Årets tema er de seks store fareområdene i bygg- og anleggsbransjen.

Hverdagen i bygg- og anleggsbransjen er full av potensielt farlige situasjoner. Veidekkes hovedmål for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) er at ingen skal bli syke, skade seg eller i verste fall miste livet som følge av å jobbe i eller for Veidekke.

Det aller viktigste for Veidekke er å hindre at alvorlige skader rammer egne ansatte eller andre som jobber i eller på våre ulike prosjekter. Derfor er årets tema for HMS-uken de seks store fareområdene i bygg- og anleggsbransjen: Fallende gjenstand, store kjøretøy, elektrisk spenning, sprenging/eksplosjon, fall fra høyde og klemt/fanget.

– I Veidekke har vi så langt i år opplevd fem alvorlige hendelser som er definert som potensielle dødsulykker. Alle disse fem kan plasseres i én av disse seks kategoriene, forteller Hege Tungesvik, HMS-direktør i Veidekke. - Derfor må vi forebygge disse hendelsene enda mer effektivt. Siden dette angår så mange, er årets kampanje høyst relevant for absolutt alle enheter i organisasjonen vår, sier Tungesvik.

Veidekkes HMS-uke har røtter tilbake til 2011 og omfatter ulike arrangementer for alle de 8.000 ansatte i selskapet. Et timeslangt felles program er noe samtlige medarbeiderne skal delta på, og i tillegg gjennomfører mange lokale enheter ulike egne aktiviteter gjennom uken.

– De to siste årene har vi tatt for oss psykisk helse og arbeidsmiljø som hovedtemaer i vår HMS-uke. I år forsøker vi å knytte alle bokstavene i helse (H), arbeidsmiljø (M) og sikkerhet (S) sammen gjennom vårt kampanjekonsept. Sikkerheten er fortsatt helt avgjørende for oss i Veidekke og det viktigste av alt er at alle skal kunne reise hele og trygge hjem hver eneste dag, avslutter Tungesvik.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur