Meny

HMS

Øyvind Mork gjenvalgt som styreleder i RIF

På RIFs årsmøte på tirsdag, ble Øyvind Mork enstemmig gjenvalgt som ny styreleder. – Medlemmene og administrasjonen er svært glade for å få et RIF-styre bestående av meget kompetente og fremoverlente nye og gamle representanter som kan videreføre det gode styrearbeidet.

Read More

EBA, Nye Veier og RIF fortsetter møtesamarbeidet

Etter tre vellykkede frokostmøter i fjor, fortsetter EBA, Nye Veier og RIF samarbeidet med flere nye frokostmøter i løpet av året. Det første frokostmøtet om anskaffelser er allerede 14. mars. I fjor gjennomførte EBA, Nye Veier og RIF tre felles, godt besøkte frokostmøter. Samarbeidet fortsetter i år med første frokostmøte den 14. mars. Temaet er…

Read More

Nei, 1650 ansatte i Vegvesenet mister ikke jobbene sine

Det har blitt skapt et inntrykk av at en rekke ansatte i Statens vegvesen nå mister jobbene sine. Dette er feil! Leserinnlegg av Per Morten Lund, Regionvegsjef, Statens vegvesen. Det korrekte er at rundt 1650 årsverk i Statens vegvesen skal, som en følge av regionreformen, overføres til de nye fylkeskommunene. Overføringen skal skje fra 1.…

Read More

Brudd på lønns- og arbeidsvilkår i annenhver kontroll

Statens vegvesen har hittil i år gjennomført om lag 100 stikkprøver om lønns- og arbeidsvilkår hos entreprenørene sine. Resultatet gjør at kontrollene nå trappes opp. Dette går på riktig lønn og kompensasjon. Og det går det på plikten til å undersøke forholdene hos sine underentreprenører og leverandører, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen. Risiko…

Read More

Nye Veier og Veidekke har høye ambisjoner

Når skal man si ifra? Det var hovedtema på Veidekkes HMS-uke, blant annet på utbyggingsprosjektet E6 Arnkvern – Moelv, forrige uke. HMS-uka ble planlagt og gjennomført av Veidekke. I løpet av uka er det gjennomført en rekke aktiviteter som bidrar til at målet om null alvorlige skader skal nås ved å trene på når man…

Read More

– Vi skal lære av feilene vi gjør, men også av det som er bra

Statnetts Sikkerpris for 2017 gikk til den norske entreprenøren Consto. Vi må lære av hverandre, mener HMS-direktør i Statnett Per Christian Øyan. – Denne prisen kan bidra tilnettopp det. Consto fikk prisen for HMS-arbeidet de har gjort i en kontrakt innenfor Nettplan Stor-Oslo-prosjektet. Prisen ble utdelt på Statnetts høstkonferanse i november, for «HMS-arbeidet utført innenfor…

Read More