Publisert: 22.04.2018 

– Hold avstand til Glomma nedenfor Hanestad

NVE bistår politiet og Bane NOR i områdene ved Hanestad som er oversvømt på grunn av isproppen i Glomma. Det...

NVE bistår politiet og Bane NOR i områdene ved Hanestad som er oversvømt på grunn av isproppen i Glomma.

Det er is ned til Rena. Folk nedenfor isproppen nord for Hanestad bør holde avstand til Glomma. Hvis proppen løsner, kan det bli mye vann nedover elva, sier fungerende regionsjef i NVE Region Øst, Paul Christen Røhr.

Avtakende vannføring i Glomma utover kvelden

Kjøligere vær gjør at vannføringen i Glomma vil minke i løpet av kvelden og natten, når snøsmeltingen avtar.

Prognosene våre viser at vannføringen vil avta når temperaturen synker utover kvelden og natten. Det er også meldt kjøligere vær mandag, sier vakthavende hydrolog ved NVEs flomvarsling, Ingeborg Kleivane Krøgli.

Det er ventet litt nedbør, men i så små mengder at vannføringen i Glomma i liten grad påvirkes.

NVE har vært i kontakt med Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB), som opplyser at de tapper minimalt med vatn fra reguleringa oppstrøms isproppen ved Hanestad. Høyegga-overføringa som kjører vann fra Glomma og over til Renavassdraget, går for fullt.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur