Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Foto: Knut Opeide
Emner
Publisert
04.05.2020

Høy aktivitet og mye omstilling for Vegvesenet i 2019

Statens vegvesen har levert på de prioriterte oppgavene i 2019. Årsrapporten viser også at etaten samtidig har stått i og forberedt en stor omstilling.

– Jeg er stolt over etatens dyktige og engasjerte ansatte som har gjort en ekstraordinær innsats i en meget krevende omstillingsperiode. Sammen vil vi arbeide videre med å gi trafikantene et helhetlig, enkelt og sikkert transportsystem, uavhengig av hvem som eier eller drifter vegen, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i sin beretning.

Som følge av regionreformen og avviklingen av sams vegadministrasjon overførte Statens vegvesen 1 388 ansatte til fylkeskommunene ved årsskiftet. Øvrige ansatte i etaten er innplassert i ny divisjonsbasert organisasjon.

Populære selvbetjeningsløsninger

Bruken av selvbetjeningsløsninger fortsatte å stige gjennom 2019. Statens vegvesen ble tildelt Bedre stat-prisen for 2020 for løsningen for digital salgsmelding. Løsningen ble kåret til det beste tiltaket som har bidratt til effektiv ressursbruk i staten.

Fortsatt høy aktivitet

Omsetningen inkludert fylkesveg var på totalt på 58 milliarder kroner. Ved årsskiftet ble det overført oppgaver til fylkeskommunene tilsvarende en omsetning på 24 milliarder.

Utbyggingsaktiviteten fortsetter å være høy. 35 store riksvegprosjekter har vært under arbeid i 2019, og 15 riksvegstrekninger ble åpnet for trafikk med en samlet lengde på 153,5 km.

Viktig milepæl i trafikksikkerhetsarbeidet

Vegvesenet har lykkes godt i arbeidet med å lage sikre trafikkmiljøer for barn og unge å ferdes i. I 2019 mistet ingen barn og unge under 16 år livet i trafikken.

Statens vegvesen fortsetter innsatsen for nullvisjonen og etappemålet om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030.

Klima på dagsorden

I 2019 har Statens vegvesen forberedt arbeidet med å få på plass klimagassbudsjett og -regnskap for både direkte og indirekte utslipp på våre utbyggingsprosjekter og lagt inn krav om klimabudsjett som en del av konkurransegrunnlaget.

Statens vegvesen har som mål å redusere de totale klimagassutslippene fra virksomheten med 50 prosent innen 2030.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur