NGI tok med forskere og representanter for bygg- og anleggsbransjen på byvandring for å se og lære om pågående og tidligere byggeprosjekter. Nå kan du ta turen på egen hånd, mens du lytter til podcasten 'Under Oslo'. 'Foto: NGI
Publisert: 21.06.2022 

Hvor utfordrende er det å bygge under bakken i Oslo?

Nå kan du gå på byvandring med podcasten "Under Oslo" på øret å se og lære mer om noen av utfordringene hovedstaden gir når vi skal bygge under bakken.

Når du går over Stortorvet i sentrum av Oslo, er det få av oss som tenker over at berggrunnen, dannet for 4-500 millioner siden og løsmassene av leire avsatt for 10.000 år siden, er utfordrende å bygge i. Her går det allerede tunneler for t-bane og jernbane, og her kan det bli ytterligere utbygginger. Hva kan historien lære oss, og hvilke nye løsninger kan gi økt bærekraft og mer forutsigbar økonomi?

I det toårige forskningsprosjektet 'Under Oslo' i regi av Norges Geotekniske Institutt - NGI setter forskere og bygg- og anleggsbransjen sammen søkelys på blant annet innovasjon, bærekraft og økonomi knyttet til bygging under bakken.

Tverrfaglig samarbeid og bærekraft

Prosjektet og grepet med å arrangere en byvandring med eksempler på noen av Oslos utfordringer og løsninger under bakken, ble godt tatt imot av bransjen.

– Veldig bra og lærerikt. Selv er jeg geotekniker lærte mer om blant annet geologi, og hvor komplekst det er å bygge i Oslo, sier overingeniør Marte Sundby Nybo i Statens vegvesen.

Hun trekker særlig fram hvordan Under Oslo-prosjektet løfter fram viktigheten av tverrfaglig kompetanse innen geologi, geoteknikk, bærekraft og prosjektstyring.

Senior miljørådgiver i Rambøll, Geir-Andrè Thorstensen, mener 'Under Oslo' er spennende fordi forskningsprosjektet setter søkelys på klimagassutslipp i bygg- og anleggsbransjen og løsninger for en mer bærekraftig og sirkulær økonomi:

–  Gode løsninger for gjenbruk, ombruk og deponering som er mer bærekraftig enn i dag, kan få branjsen ett steg videre, sier Thorstensen.

 

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur