Statsrådvegen bru vil fortsatt kunne brukes som turveibru for gående og syklende uten biltrafikk. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 28.11.2023 

I rute med etablering av permanent løsning for Statsrådvegen bru i Eidsvoll

Statsrådvegen bru var en av de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt etter kollapsen til Tretten bru. Nå er snart en alternativ og permanent løsning klar for trafikk.

Bruen går over E6 hvor den knyter sammen en kommunal skogsvei ved Råholt i Eidsvoll kommune.

Kan ikke forsterkes for biltrafikk

Spesialinspeksjonene og kontrollberegningene som Statens vegvesen gjorde sammen med Aas-Jakobsen AS i fjor høst viste at bruen hadde prosjekterings-/dimensjoneringsfeil.

Omfattende arbeid i etterkant har vist at bruen ikke lar seg forsterke til en forsvarlig bæreevne for biltrafikk.

Koster en brøkdel av ny bru

– Vi har derfor etter å ha inngått avtaler med grunneieren i området, valgt å forlenge en skogsbilvei som går parallelt med E6. Da kan vi benytte en eksisterende kulvertkryssing under E6 ved Grevlingmyra. Dette blir den nye E6-kryssingen, som er viktig og nødvendig, ikke minst for tømmertransporten i et område med mye og aktiv skogsdrift. Økonomisk så vil denne løsningen koste en brøkdel av å etablere en ny overgangsbru over E6, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Krevende sprengningsarbeider

– Arbeidet med å forlenge skogsbilveien langs E6 har omfattet krevende sprengning og etablering av ny vei på en innsprengt fjellhylle langs eksisterende E6-skjæring. Dette gjør vi for å lage minst mulig inngrep i terreng og natur. Det har vært krevende sprengingsarbeid i et terreng med mye slepper i fjellet. Behovet for kontrollerte salver for å unngå å skade eksisterende E6 har vært svært viktig, understreker Eiterjord.

Takker naboer og entreprenør

Sprengningsarbeidet har også tatt strenge hensyn til dagens firfelts E6 med mye trafikk, forteller Eiterjord.

– Vi takker naboer i området som har vært tålmodige mens vi har sendt E6-trafikken på omkjøringsvei mens sprengingssalvene ble utført. Samtidig vil vi gi honnør til entreprenør Anlegg Øst Entreprenør AS for godt arbeid så langt med dette oppdraget. All sprengning og trafikkomlegging er utført på nattestid for å forstyrre trafikken på E6 minst mulig.

Sprengningsarbeidet er nå ferdig utført uten uhell.

Mål om å bli ferdig før utgangen av måneden

– Nå gjenstår komplettering av veien før trafikk kan settes på mot slutten av desember. I prosjektet inngår også opprusting av deler av eksisterende skogsbilvei inkludert etablering av nye tømmeropplastingslommer. Til dette arbeidet er utsprengt stein fra fjellskjæringene benyttet, noe som er gunstig både økonomisk og ikke minst for å redusere klimagassutslipp ved massetransport, sier Eiterjord.

Brua blir turvegbru

Statsrådvegen bru ble åpnet i 2011 og har en lengde på 44 meter. Den vil fortsatt kunne brukes som turveibru for gående og syklende uten biltrafikk.

– For slik bruk er bruen helt trygg, presiserer Eiterjord.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur