Foto: Alf Gotuholt
Rigmor Sjaastad Hagen
Publisert: 26.06.2024 

I rute trass vinter med mye snø og kulde

Nye av- og påkjøringsramper skal sørge for at trafikken ut og inn av Gardermoen næringspark flyter godt. – Vi ser for oss å åpne det nye krysset i september.

Statens vegvesen signerte i fjor kontrakt med JR Anlegg AS om bygging av nye av- og påkjøringsramper på E6 like nord for Grønvollkrysset i Ullensaker kommune. Det nye krysset skal tilrettelegge for gods- og næringstrafikk inn og ut av Gardermoen næringspark. Prosjektet har en kostnadsramme på 120 millioner kroner og finansieres av utbyggerne i næringsparken. Staten skal også bidra med 40 millioner kroner inn i prosjektet, forteller byggeleder Alf Gotuholt i Statens vegvesen.

– De fysiske arbeidene begynte i august 2023. Vi ser for oss å åpne det nye krysset i september i år, sier Gotuholt.

De gamle av- og påkjøringsrampene rundt 500 meter lenger sør skal rives når de nye rampene med tilhørende anlegg er klart. Nye ramper vil ikke bare legge til rette for trafikk til og fra næringsparken, men være positivt for trafikkflyt og -sikkerhet for alle kjørende, ifølge planleggingsleder Alf-Anders Langhelle i Statens vegvesen.

– Nåværende avkjøringsrampe har en krapp sving, som gir kødannelse og kan medføre tilbakeblokkering til E6. I tillegg kommer det inn en rampe i samme vekslingsfelt fra E16 og flyplassen. Det er den store ulven i denne sammenhengen. Med 110-grense er det sårbart. Det er et viktig element å rydde opp i for å kunne legge til rette for videre utbygging i næringsparken, sier Langhelle.

Sikkerhet i høysetet

Arbeidene er i rute, til tross for at vinteren har bydd på mye snø og kulde. Langhelle og Gotuholt er ikke bekymret for at tidsrammen på prosjektet skal ryke. Graving av grøfter og kummer for overvann, kabler og rør går som det skal. Trondheimsveien var stengt en periode, men ble gjenåpnet i ny trasé i desember. Det gjenstår noe arbeider i den nye rundkjøringen.

– Byr arbeidene på trafikale utfordringer?

– Enn så lenge flyter trafikken greit. Til sommeren skal vi spleise oss inn på E6 med av- og påkjøringer. Det innebærer at vi må stenge det ene kjørefeltet i perioder. Vi skal montere nye skiltportaler, for når vi flytter krysset må skiltene følge etter. Da blir det arbeid om natten, mens trafikken på E6 ledes inn på omkjøringsveger. På vestsiden er det en kommunal vei, Hovinmovegen, og på østsiden ligger fylkesvei 1551, så omkjøringsmulighetene er gode, sier Gotuholt.

Langhelle understreker at sikkerheten står i høysetet, slik at entreprenører og de som jobber på anlegget, myke trafikanter og beboere som ferdes i og ved anleggsområdet er trygge.

– Det er lagt vekt på løsninger som kan gjennomføres på en trygg og god måte, sier han.

Støyvoll

Prosjektet har et klimabudsjett som blant annet innebærer at det jobbes for å redusere utslipp gjennom minst mulig transport. Der har entreprenør og byggherre funnet flere gode løsninger.

– Entreprenøren klarer å produsere singelfraksjoner fra masser internt, slik at de unngår å kjøpe inn pukk i stort monn. Det sparer sprengning og knusing av berg. Masser vi ellers ville kjørt vekk blir gjenbrukt som singel i grøfter. Overskuddsmasser kjøres til et lokalt tipp-område. Lokale tipp-plasser er viktig, og vi sender gjerne en oppfordring til andre kommuner om å sørge for slike områder, så man unngår massetransport over lange avstander, sier Gotuholt.

Asfalten som fjernes blir kjørt til et lokalt asfaltverk, der den blir frest opp. Rundt 15-20 prosent kan brukes inn i produksjon av ny asfalt. Prosjektet sparer legging av plast- og betongrør, da mye av overvannet filtreres inn i grunnen. Det etableres også en støyvoll ved bruk av topp-masser fra anleggsområdet. Støyvollen består av 12 000 kubikkmeter jord.

– Dette er positivt for naboene, og for oss. Riktignok beslaglegger en støyvoll litt areal, men der det er plass er bedre å bygge støyvoll av jord enn av tre. I tillegg kan vi nevne at der den gamle av- og påkjøringsrampen ligger, bygges det en rensedam. Overvannet som samles opp blir pumpet opp i rensedammen slik at støv og partikler blir filtrert ut, sier Gotuholt.

Andre byggetrinn ligger noen år frem i tid. Der er planen nye av- og påkjøringsramper på vestsiden av E6, samt bygging av ny overgangsbru. Med den nye bruen vil trafikken kunne kjøre mellom E6 og næringsparken uten å belaste lokalveiene.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur