Rett etter pinse starter arbeidet med oppgraderingen av Storo-lokket på rv. 150 i Oslo. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 23.05.2022 

I sommer blir det vegarbeider på rv. 150 Ring 3 i Oslo

I juni starter Statens vegvesen arbeidet med oppgradering av rv. 150 Storo-lokket. Arbeidene med Storolokket starter rett etter pinse.

Det blir nattestengt og omkjøring på rampene over lokket. Dette kommer til å vare til januar 2023.

 • Natt til tirsdag – natt til fredag: Kl. 22.00 – 06.00
 • Natt til lørdag: Kl. 22.00 – 08.00
 • Natt til søndag: Kl. 20.00 – 09.00

Storolokket ble åpnet i 1994. Lokket er om lag 135 meter lang og har to løp med to gjennomgående kjørefelt i hver retning. ÅDT (årsdøgnstrafikk) er ca. 51400 (2021). I tillegg viser trafikktellingene at det på rampe mot Sinsen er en ÅDT på 10000, mens det på rampa mot Storo er målt en ÅDT på 6500.

Over lokket er det et signalregulert vegkryss og to trikkespor. I tillegg er det en bru over T-banen like sørvest for lokket. Det er en parallell gang- og sykkelveg på sørvestsiden av lokket.

Storolokket har foruten selve betongkulverten to ramper på vestsiden og to ramper på østsiden hvor det er en langsgående mur mellom rampene og hovedløpet på Ring 3.

Arbeidene som skal gjøres er:

 • Reparasjon av betong
 • Injisering av riss med kalkutfelling i tak
 • Fjerning av støyabsorbenter
 • Etablering av brannbeskyttelse
 • Utskifting av kabelbruer
 • Utskifting av belysning
 • Utskifting av tavle i teknisk rom
 • Utskifting av kumlokk og rammer i trekkekummer med lokk av betong
 • Utskifting av kumlokk og rammer for vann- og avløpskummer
 • Reparasjon av vegskulder
 • Utskifting av enkelte skilt og master/portaler i dagsonen
 • Etablering av variable fartsgrenseskilt i dagsonen
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur