Foto: Infrakit AS
Publisert: 13.05.2022 

Infrakit ansetter utviklingsleder for digital anleggsgjennomføring

Janika Rehn går fra Sporveien til Infrakit og skal hjelpe norsk anleggsbransje med digital anleggsgjennomføring.

– Det er viktig for oss å være teknologiuavhengige. I anleggs-Norge har digitaliseringen kommet veldig langt, men det er fortsatt vanskelig for entreprenører og byggherrer å koble maskiner, mennesker og prosesser i anleggsgjennomføringen sammen med de digitale verktøy som prosjekterende bruker. Janika Rehn har erfaring som BIM leder hos AFRY, Implenia, Rambøll og Sporveien”, forteller avdelingsleder i Infrakit, Morten Westergård.

Foto: Infrakit AS

Infrakit er en populær og teknologiuavhengig anleggsplattform som norske byggherrer og entreprenører bruker for å lykkes med Digital Anleggsgjennomføring.

Morten Westergård er avdelingsleder og entusiastisk over å få Rehn med på laget.

– Janika er en stor ressurs! Alle norske riksentreprenører, samt Vegvesenet, fylker og noen kommuner, bruker Infrakit som anleggsplattform i liten eller stor grad. Med Janika får de en god partner for helhetlig implementering i anleggsgjennomføringen, sier Westergård.

– Det er lønnsomt å lykkes med digital anleggsgjennomføring. Det er i produksjonen vi skal hjelpe bransjen. Og så er det alltid en overgang fra planlegging og prosjektering til anleggsgjennomføringen som kan være tricky, og her er vi partner med alle norske prosjekterende som er interesserte. For eksempel samarbeider vi godt med Asplan Viak slik at våre felles kunder skal lykkes med digital anleggsgjennomføring. Det som er interessant er at både entreprenører og byggherrer har felles mål, forteller Anders Tiltnes, daglig leder i Infrakit.

Janika Rehn startet 1.mai 2022, og kommer fra Sporveien.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur