Publisert: 01.01.2019 

Ingen Høyesterett-behandling av OSSA-saken

Høyesterett vil ikke behandle anken i OSSA-saken. Vegvesenet er skuffet over at det ikke er blitt mer klarhet i flere...

Høyesterett vil ikke behandle anken i OSSA-saken. Vegvesenet er skuffet over at det ikke er blitt mer klarhet i flere prinsipielle kontraktspørsmål.

Høyesterett vil ikke behandle anken i OSSA-saken. Vegvesenet er skuffet over at ikke det er blitt mer klarhet i flere prinsipielle kontraktspørsmål.

Det var fredag 21. desember at Høyesteretts ankeutvalg besluttet at anke etter dom i Hålogaland lagmannsrett mot OBRAS Subterrabcas S.A. (OSSA) 6. september i år ikke ble tillat fremmet.

Ønsket avklaringer

Vi er skuffet. Vi har ønsket at Høyesterett skulle bidra til en prinsipiell avklaring om hva som skal til for å heve en kontrakt. Vi mente, og mener fortsatt, at manglende fremdrift i dette prosjektet var tilstrekkelig å terminere kontrakten med entreprenøren. Etter to rettsrunder – med to ulike utfall – er det fortsatt elementer som fremstår som uavklarte, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen.

Ankeutvalget avgjørelse innebærer at lagmannsrettens dom blir stående. De økonomiske konsekvensene for Vegvesenet er etaten ikke får dekket ekstrakostnadene med å engasjere en ny entreprenør til å fullføre arbeidene.

i tar ankeutvalgets beslutning til etterretning. Vi skal nå selvsagt vurdere alle sider av ankeutvalgets avslag og lagmannsrettens dom. Arbeidet med å utvikle våre kontrakter og tildelingskriterier er et arbeid som pågår kontinuerlig, sier Johansen.

Flere rettsrunder

Spanske OSSA hadde oppdraget med å bygge Sørkjostunnelen på E6 i Troms, men i mars 2015 hevet Statens vegvesen kontrakten på grunn av manglende framdrift. Selskapet gikk til sak mot staten, men i dommen fra Nord-Troms tingrett i januar 2017 ble staten frikjent på alle punkter.

Saken ble anket til Hålogaland lagsmannsrett, som i september i år kom fram til en annen konklusjon. Retten mente av forsinkelsen hos entreprenøren ikke var stor nok til at det var klart at kontrakten ville bli misligholdt. Samtidig vant Vegvesen fram på flere sentrale punkter. Retten avviste OSSAs krav om erstatning på nesten 384 millioner kroner.

Tunnelen åpnet i februar

Prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen omfatter bygging av ny veg og en 4,6 kilometer lang tunnel gjennom Sørkjosfjellet i Nord-Troms. OSSA fikk jobben i konkurranse med tre andre entreprenører, og byggingen startet i november 2014 fram til termineringen av kontrakten i mars 2015.

I juli 2015 fikk Skanska Norge AS kontrakten sluttføring av tunnelen gjennom Sørkjosfjellet. Tunnelen ble åpnet for trafikk 2. februar i år.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur