Inngår bærekraftig samarbeid

Publisert
08.May.2019

Inngår bærekraftig samarbeid

Feiring Bruk og Lundhs, som begge er familieeide bedrifter med lang erfaring innenfor sitt felt, har begge et mål om å utnytte hele naturressursen de forvalter. Avtalen som nå er inngått er et stort steg i riktig retning for å nå dette målet for Lundhs’ brudd i Malerød. Det er stor etterspørsel etter pukk, og å utnytte hele ressursen fra et steinbrudd har også et viktig miljøperspektiv. Naturstein er blant de mest bærekraftige byggematerialene man kan bruke, nå skal de samarbeide om å utnytte 100% av volumene.

– Vi er veldig glade for å ha inngått et samarbeid med Feiring Bruk, som er en stor og seriøs aktør i bransjen. Vi har begge mål om å utnytte 100 % av volumene som utvinnes fra fjellet, sier daglig leder i Lundhs Thor-Anders Lundh Håkestad.

I dag er det ca. 10 % av larvikitten i Malerød som kvalifiserer til markedet for overflater av stein. I tillegg benyttes alle avkapp til mureblokkproduksjon. Når resten nå leveres som råstoff til knusing, oppnår bruddet i Malerød, som første brudd innen larvikittindustrien, 100 % utnyttelse av uttatt masse.

En grønn satsning for begge parter

Samarbeidet er en viktig grønn satsing for Feiring Bruk, hvor overskuddsmaterialet til Lundhs blir råvare for videre nedknusing hos Feiring. Det nyetablerte pukkverket i Re, 10 km utenfor Tønsberg sentrum, har salgsstart våren 2019. Anlegget i Larvik er Feirings andre etablering i Vestfold.

– Dette er en grønn satsning for begge parter. Lundhs er, som Feiring, en familiebedrift med lang historikk og et bevisst forhold til å utnytte steinressursene vi forvalter på best mulig måte for miljø og samfunn. Vi ser frem til samarbeidet, og til å knytte sterkere bånd med Lundhs, sier daglig leder i Feiring Bruk, Knut Harald Ollendorff.

Samarbeidsavtalen ble signert torsdag 2.mai i Lundhs’ steinbrudd i Larvik. Det forventes at pukkverket kan produsere 300 000– 500 000 tonn pukk årlig ved full drift. Dette er mer enn det Malerød-bruddet genererer i dag av overskuddsmasser.

– Så vidt jeg vet er dette et unikt prosjekt i Norge. Hele natursteinsbransjen er opptatt av å øke ressursutnyttelsen, og mange er i ferd med å finne alternative bruksområder for overskuddsmassene, men ingen har så langt kommet opp på hundre prosent utnyttelse, sier Olav Hallset, Fagsjef i samfunn i Norsk Bergindustri. 

Leave a Comment