Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Innstilt til kontrakt av Avinor på Oslo lufthavn Gardermoen
Innstilt til kontrakt av Avinor på Oslo lufthavn Gardermoen Illustrasjon: Avinor

Innstilt til kontrakt av Avinor på Oslo lufthavn Gardermoen

Avinor har innstilt AF Gruppen som entreprenør for utførelse av entreprisen for innvendige bygningsmesssige arbeider på Oslo lufthavn. Arbeidene utføres i forlengelse av dagens pir øst ved Oslo lufthavn Gardermoen, og skal gi betydelig økt kapasitet på flyvninger utenfor Non Schengen-området.

EMNE: Lufthavn
PUBLISERT: 19.December.2019

Utvidelsen av Oslo lufthavn er viktig for å videreutvikle Norges hovedflyplass som et internasjonalt knutepunkt. Den vil gi økt kapasitet og vil gi bedre forhold for passasjerer og flyselskaper, og styrke rammevilkårene for norsk reiseliv, turisme og næringsliv.

Arbeidet omfatter innvendige bygningsmessige arbeider knyttet til terminalutvidelsen. Ferdig bygg utgjør omtrent 30.000 m2. Arbeidene starter i mars 2020 med forventet ferdigstillelse september 2021. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 185 ekskl. mva.

– Dette er et svært spennende oppdrag, og vi er glade for å kunne tilby den kompetansen, oppdragsforståelsen og kapasiteten som kreves i prosjektet. Gjennom flere år har vi utført innredningsentrepriser på ulike signalbygg, og vi gleder oss til å jobbe sammen med Avinor på prosjektet, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.

Mest Lest

Med ønsker om et grusomt nabolag

Follobanen med dobbelt gjennomslag i tunnelen

Oslo Havn vant pris for Norges beste uterom

Øker sikkerheten på Bergensbanen

Fornybar infrastruktur – en bærekraftig løsning for fremtiden

Forbedrer effektiviteten og sikkerheten i tog med banebrytende transformator

Døme på fine gang- og sykkelbruer

Oslo skal ta i mot Urban Future Global Conference

Etterlyser nye idéer om tunnelredning

Bygger Norges dypeste energibrønn på Avinor Oslo lufthavn

Brynseng stasjon skal fornyes

Nordens største smartby-konferanse i gang

Et gigantprosjekt under bygging

Vegvesenet søker løsninger ingen har sett før

Loser vei under Arendalsuka

Avtale om enklere kollektivreiser i Trøndelag

Mye vindkraft under bygging

Nedgangstider i oljen fører bedrifter på land

Vil gjøre det enklere å bygge ekomnett

Verdenspremiere: Alstoms hydrogentog settes inn i passasjertrafikk

Slik påvirker byggearbeid Bergensbanen i 2019

Havvind uten subsidier er mulig

Digital endringsreise for anleggsentreprenør

Opptrappingsplan for klimatilpasning viktigere enn nye retningslinjer

Nytt pukkverk for å møte dagens og fremtidens behov

Ønsker prøveprosjekt for elektrisk veg

Engcon tilter nå automatisk med Trimble – gir økt effektivitet

Første Rogfast-entreprise klar for markedet – verdens dypeste tunnel

Arbeidet med oppgradering av strekningen Storo-Disen har startet

Nær 52.000 tonn asfalt på ny E134 i 2018

Hva skjer med tunneler når det store skjelvet kommer?

Smarte og miljøvennlige transportløsninger

Økte statlige bevilgninger kutter bompengegjeld

Det må bli færre konflikter i bransjen

Nye anleggskontrakter i Nord-Norge

Sikrer drikkevannsforsyningen

VR gir bedre prosjektering

Ny stasjon på Ringeriksbanen kan gi ny by i Bærum

Kraftig reduksjon i klimagassutslippene fra vegtrafikken

Sikring mot massive isflak gav innovativ brufundamentering – nå tar Beitstadsundbrua form

Entreprenørar skal tidlegare inn i Statens vegvesen sine prosjekt

Ny havn planlegges i Kirkenes: Knytter Asia til Europa

Økt satsning og større forutsigbarhet

Veiforfall helt i det blå

Nytt system for gate- og steinbelegg

Nye veier har signert kontrakt med Peab og COWI

Bedre kollektivtransport i Grenland

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Avtale om rute- takst- og billettsamarbeid inngått for tog og buss

AF Gruppen og Nye Veier åpner E18 Tvedestrand – Arendal tre måneder tidligere enn planlagt

Mer fleksibel lysregulering kan gi kortere køer

Lavtemperatur-asfalt gir mindre utslipp og bedrer arbeidsmiljøet for asfaltleggerne

Rørosbanen 140 år

Signert rammeavtale med Kristiansand Havn KF

Hvaler tar skrittet inn i det moderne energimarkedet

Bedre fremkommelighet i Harstad

Ladetid gir dårligere fjordkryssing

Skal utforme ny T-banestasjon på Lysaker

Norconsult AS vant reguleringsoppdrag på ny E39-strekning for Nye Veier

Bossnettet i Bergen hevder seg i verdenstoppen

Slik blir Bekkelagsbadet

EBA, Nye Veier og RIF fortsetter møtesamarbeidet

Standardisering, drift og vedlikehold hos Nye Veier

En helt ny måte å reise på

Strømprisen ville vært mye høyere uten utenlandsforbindelser

Åpnet landstrømanlegg i Oslo

Renser morgendagens vann

Bane NOR digitaliserer jernbanen – storkontrakt til Thales

Framtidens by blir formet av standarder

Sporveien vurderer ny løsning for Majorstuen T-banestasjon

Oppfordrer kommunene til å rydde i ulovlige krav ved gravearbeid

Det må komme ett nytt avgiftssystem

Mer jernbane for pengene i Drammen

Prioriterer to nye strekninger

Små og mellomstore byer ønsker også byvekstavtaler, men er de modne for det?

Vil ha lavere risiko ved ledebilkjøring i tunnel

Ble årets unge talent

– Dette er fremtidens bransje

Belgiere og bompenger – har vi noe å lære av dem?

Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte historisk avtale

Tallet på togreiser fortsetter å øke

Enighet om ny tariffavtale for ansatte i Bane NOR

Vil ha flere kvinner til å drive VR-utviklingen

Ny megakontrakt for E6

Tøffe krav gir god prosjektering

Kan bli spennende testområde for nye transportløsninger

Nye Veier avlyser E39-konkurranse

Tror skinner på asfalt kan løse jernbaneutfordringer

I døgnberedskap på norske vinterveier

Grønn og digital

Bane NOR velger Siemens til å digitalisere norsk jernbane

Kollisjon mellom bil og dyr hver dag

Los ut av tunnelbrann, via lyd og lys

Norsk datasenter Europas grønneste med kraftløsninger fra ABB

Vegvesenet har kuttet betaling for konsulenttjenester med 215 millioner kroner

Vegvesenet setter preg på Arendalsuka

Statnetts planer for nettutviklingen klar

Kostbare naturkatastrofer – forebygging lønner seg