Trafikk- og mobilitetsplanlegger

Email
Kopier link
Del med

Norconsult Bergen søker mobilitetsplanleggere med hjerte og hode for byer og steder, som kan bidra til å styrke vårt allerede solide fagmiljø innen trafikk- og mobilitetsplanlegging.

 

Sentrale trender og drivkrefter er forventet å påvirke fremtidens mobilitet og reisevaner. Ønsker du å bidra til å planlegge for robuste løsninger som kan hensynta en usikker fremtid som stiller klare krav til det grønne skiftet? Synes du det er spennende å ta i bruk ny teknologi og innovative metoder for å løse fremtidens mobilitetsutfordringer? Har du erfaring innen trafikk- og mobilitetsplanlegging? Da vil vi veldig gjerne at du tar kontakt!

 

Norconsults kontor i Bergen har i dag et sterkt fagmiljø innen trafikk og mobilitet, og du vil få anledning til å være med å utvikle dette miljøet videre. Fagmiljøet består av både seniorer og yngre medarbeidere. Vi arbeider kontinuerlig med hvordan vi kan sette sammen de beste teamene til å løse oppgavene vi står ovenfor og har fokus på samarbeid og faglige diskusjoner. Fagmiljøet vårt er landsdekkende, og du vil som en del av dette miljøet kunne få både faglig og geografisk ansvar for ulike områder og tema.

 

Hva forventer vi av deg?

Som ansatt i Norconsult forventer vi at du har en solid faglig bakgrunn. Konkrete eksempler på ønskede kompetanseområder og verktøy hvor vi allerede har bredde- og spisskompetanse, og hvor vi ønsker å tilføre ytterligere kapasitet og kompetanse er:

 • Mobilitetsanalyser, -strategier og -planer
 • Trafikkanalyser
 • Trafikkteknikk og fremkommelighetsplanlegging
 • Trafikksimuleringer/trafikkmodeller (Aimsun, Vissim, mm.).
 • Nye mobilitetsformer og ny teknologi (mikromobilitet, MaaS, mm.).
 • Analyser av trafikk og trafikksikkerhet ved hjelp av stordata og kunstig intelligens. Herunder atferdsanalyser for myke trafikanter og trafikksikkerhetsanalyser (konfliktteknikk).

 

Som trafikk- og mobilitetsplanlegger i Norconsult vil du få mulighet til å bidra i et bredt spekter av oppgaver – med utgangspunkt i din kompetanse og dine interesser. Vi oppfordrer både deg som ønsker å jobbe med tekniske og detaljerte utfordringer, samt deg med et mer overordnet og strategisk blikk, til å søke. Vi søker både deg som kun har noen års erfaring og deg som har lang erfaring innen trafikk og mobilitetsanalyser.

 

For oss er det viktig at du:

 • Er utviklings- og kunnskapsorientert, faglig nysgjerrig, kreativ, og kvalitetsbevisst
 • Er strukturert og ansvarsfull
 • Er en lagspiller som fungerer godt i team
 • Har utdanning på masternivå eller høyere
 • Har god kompetanse innen trafikk og mobilitet generelt, gjerne synliggjort gjennom kurs og utdanning, samt praktisk erfaring
 • Har erfaring fra utredninger og analyser
 • Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

 

Hos oss får du:

 

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bonus knyttet til selskapets resultat
 • Aksjeprogram for eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

 

Hvorfor bygge en karriere i Norconsult?

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Du vil få tilbudt en total kompensasjonspakke som er blant de beste i bransjen. Du kan forvente å arbeide i et selskap som satser på digitalisering og bærekraft og som ønsker at akkurat du også engasjerer deg i dette. Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger er viktig for oss.

 

Vi har en kultur basert på kompetansedeling og du kan forvente at dine kolleger vil ta seg tid til å hjelpe, det samme forventes av deg. Vi samarbeider tett i team på tvers av geografi og organisatoriske enheter - både i tilbuds- og prosjektfaser. Vi har ambisiøse og kunnskapsrike kollegaer med et sterkt fokus på å utvikle felles metoder, retningslinjer og best-practice innenfor fagfeltet gjennom diskusjoner rundt faglige problemstillinger. Vi kan garantere interessante samtaler ved kaffemaskinen (og teams)!

 

Norconsult tilbyr spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter. Vi vektlegger at ansatte kan utvikle seg innenfor ulike retninger, for eksempel innen fag, marked eller oppdrag.

 

For Norconsult er det en grunnleggende forutsetning at alle mennesker er likeverdige. Målet er at våre medarbeidere skal ha de samme mulighetene til å nå sitt fulle potensial uavhengig av hvem de er eller hvordan de identifiserer seg. Et bredere spekter av perspektiver hjelper oss å forstå alle deler av samfunnet, utfordrer oss i våre oppdrag og fører til en høyere grad av innovasjon. Vi ønsker derfor medarbeidere med ulik bakgrunn og erfaring velkommen.

Vi ser frem til å motta din søknad!

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

 

Om arbeidsgiveren

Gjennom nyskapende og målrettede råd har vi fokus på verdibasert samfunnsplanlegging, fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. Årlig utføres over 20 000 oppdrag for offentlige og private kunder.

Arbeidssted
Søknadsfrist
02.06.2024
Bransje
Stillingstype
Arbeidsgiver
Norconsult
Kontaktperson
Kristoffer Åsen Røys
Seniorrådgiver
Telefon
99 23 60 95
Send søknad

Flere Stillinger